(Minghui.org)

ההחלטה מקשרת עלייה דרמטית בהשתלות בסין לרדיפת הפאלון גונג

וושינגטון -- אשת הקונגרס איליאנה רוס-לטינן (רפובליקנים, פלורידה) והנציג רוברט אנדרוז (דמוקרטים, ניו ג'רזי) הציעו את החלטת בית הנבחרים מספר 281 בוועדת בית הנבחרים לענייני חוץ, ביום חמישי, אשר קוראת לסין להפסיק לאלתר את הנוהג של קצירת איברים מאסיריה, במיוחד מאסירי המצפון של הפאלון גונג ו-"חברים בקבוצות דתיות ומיעוטים אתניים אחרים".

אשת הקונגרס איליאנה רוס-לטינן (רפובליקנים, פלורידה) מדברת בעצרת על המדשאה המערבית של הקפיטול בוושינגטון דיסי, ביום חמישי, ה-14 ביולי 2011. היא אמרה: "רדיפת הפאלון גונג צריכה להסתיים, והיא צריכה להסתיים עכשיו."(קרדיט לתמונה: שאושאו צ'ן / אפוק טיימס)

תמונת איש הקונגרס רוברט אנדרוז סופקה על ידי משרדו בקונגרס. ביום חמישי, חבר הקונגרס אנדרוז הצטרף לחברת הקונגרס אילאנה רוס לטינן בהצעת החלטה המגנה את ההתעללות של השתלת איברים בסין, ובמיוחד השימוש באסירי מצפון כמקור לאיברים (התמונה באדיבות רוברט אנדרוז)

ההחלטה קוראת ל:ממשלת ארה"ב לגנות את הפרות השתלות האיברים של סין, הקמת חקירה על ידי משרד החוץ שתחקור את הנוהג של השתלות איברים בסין ותעמיד לדין את האחראים; סיום הרדיפה בת 14 השנים של הפאלון גונג; הוצאת אזהרת מסע לאזרחי ארה"ב המטיילים לסין למטרת השתלות, ומיידעת אותם שהאיברים בניתוח עלולים להגיע מאסירי מצפון. גינוי מצד ממשלת ארה"ב את זוועות השתלת האיברים של סין, איסור כניסה לארצות הברית לאנשים אשר השתתפו בהסרה הבלתי מוסרית של רקמות ואיברי אדם, והעמדת אנשים כאלה לדין אשר עשויים להיות בארצות הברית.

בימים הקרובים, יש לצפות שהחלטת בית הנבחרים 281 תיתמך על ידי רבים. לאחר דיון ואולי גם תיקון, יצביעו על קבלת ההחלטה בוועדת יחסי החוץ, ואם היא תתקבל, היא תגיע לדובר הבית ג'ון בוהנר אשר יקבע זמן להצבעה בבית הנבחרים.

קצירת איברים הוזכרה בקצרה בהחלטת בית הנבחרים H.Res.605, אשר עברה בשנת 2010 , והיא קוראת לסין להפסיק את הקמפיין שלה ברדיפתם ועינויים של מתרגלי הפאלון גונג. החלטת בית הנבחרים מספר 281 מעמיקה הרבה יותר. כבחמישה עמודים של סעיפים מוסברים ומפורטים, ההחלטה מנמקת את הטענה שקצירת איברים סיסטמתית מתרחשת בסין.

ההחלטה אומרת ש-"דיווחים עקביים ואמינים של קצירת איברים סיסטמתית הנעשית בחסות המדינה מאסירי מצפון אשר מתנגדים למסירת איבריהם" מהווה את הבסיס לדאגה, ההחלטה אז מספקת סיכום של העדויות אשר קושרות את הרוב המכריע של קצירות האיברים עם המערכה העיקשת לרדוף ולהכחיד את שיטת התרגול של הפאלון גונג. המערכה הזו החלה ביולי 1999.

ההחלטה מציינת כי "מספר ניתוחי השתלות האיברים בסין גדל משמעותית לאחר שנת 1999, דבר התואם לתחילת הרדיפה של הפאלון גונג."

ההחלטה אומרת שמתרגלים נשלחו "..למחנות "חינוך מחדש דרך עבודת פרך" (מונח מטעה למחנה עבודה בכפייה), מרכזי מעצר, ובתי סוהר -- מקומות בהן התעללות ועינויים הם דבר שבשגרה" ושבמקומות הללו "אסירי מצפון של הפאלון גונג מהווים את הרוב המכריע מכלל האוכלוסייה, ושנאמר שפוסקים להם את תקופות המעצר הארוכות ביותר ואת היחס הגרוע ביותר."

ההחלטה גם מציינת כי מתרגלי פאלון גונג הנמצאים במאסר עוברים בדיקות רפואיות אשר לא ניתנות לאסירים אחרים, ונראה שמטרתן היא לאמוד את מידת הבריאות של האיברים החיוניים של המתרגלים ואת "מועמדותם" הפוטנציאלית לקצירת איברים.

ההחלטה מפנה גם לראיות אשר סופקו מידי חוקרים חשאים אשר טלפנו ל-17 בתי חולים סיניים ב-2006. הרופאים הודו שהם השתמשו או יכולים להשיג איברים חיוניים ממתרגלי פאלון גונג. חלקם גילו שבתי המשפט המקומיים והמשטרה שותפים לפשע בהשגת האיברים.

ההחלטה מתייחסת גם לתמלילים ושיחות מוקלטות בין החוקרים החשאיים לפקידי מק"ס בכירים אשר פורסמו במאי 2012 על ידי WOIPFG - הארגון העולמי לחקר רדיפת הפאלון גונג. השיחות מתעדות שמספר בכירים "הצביעו על ידיעתן או מעורבותן של רשויות הממשלה בקצירת איברים ממתרגלי פאלון גונג".

ההחלטה מפנה לממצאיו של החוקר איתן גוטמן אשר העריך כי 65,000 מתרגלי פאלון גונג נרצחו עבור איבריהם בשנים 2000 עד 2008.

ההחלטה מציינת כי סגן שר הבריאות הקודם של סין הודה בכך שהאיברים ל-90 אחוזים מההשתלות מגיעים מאסירים המוצאים להורג. "הנוהג של הוצאת איברים מאסירים הוא הפרה של תקנות האתיקה ברפואה", לדברי ההחלטה.

בתי חולים סינים מפרסמים זמני המתנה של 2-4 שבועות להשתלות כליה וכבד; השתלות לב מתקיימות לאחר הודעה מוקדמת של שלושה שבועות מראש, מצהירה ההחלטה. "ההסבר הסביר ביותר לזמני ההמתנה הקצרים הוא קיומו של מאגר גדול של תורמים חיים שאיבריהם נקצרים על פי דרישה", דברי ההחלטה.

ההחלטה מספקת סיכום קצר של עדותו של הרופא הסיני "וואנג גואו-צ'י ביוני 2001 לפני תת-הוועדה ליחסי חוץ מטעם בית הנבחרים בנושא ארגונים בינלאומיים וזכויות אדם. וואנג העיד ש"בתי חולים בסין עבדו כשותפים לפשע עם רשויות הביטחון של המדינה בקצירת איברים מאסירים המוצאים להורג ללא הסכמה בכתב של תורמי האיבר, ושהשתלות אלה מהוות מקור הכנסה רווחי."