(Minghui.org)

בית הדין בג'ונג-שאן בדא-ליאן תכנן לחדש את השימוע במעצרם הבלתי חוקי של 13 מתרגלי פאלון גונג ב-5 ביולי 2013. תוך הפרה בוטה של קוד ההליך הפלילי ובהתעלמות מוחלטת מזכויותיהם של הנאשמים, הודיע בית הדין לעורכי הדין בהתראה קצרה על תאריך השימוע. למתרגלים עצמם לא ניתנה הודעה כלשהי.

עורכי הדין סירבו להיענות להליך הבלתי חוקי ולא הופיעו בבית הדין באותו יום. במקום זאת הם תבעו את בית הדין על הפרת הזכויות האזרחיות של הנאשמים. תחת לחצם של עורכי הדין בית הדין השופט המכהן נאלצו לשנות את תאריך השימוע.

13 המתרגלים נעצרו לפני יותר משנה– ב-6 ביולי 2012 – במהלך מעצרים המוניים בעיר דא-ליאן. הם הואשמו במעורבות לכאורה בהתקנת צלחות לוויין לקלוט שידורים בלתי מצונזרים של תכניות NTDTV מחו"ל.

במהלך השימוע הראשון ב-20 באפריל 2013 עצרה המשטרה מתרגלים שנאספו מחוץ לבית הדין ושוטרים היכו את אחד מעורכי הדין. בשימוע אחר שנערך ב-21 ביוני נעצרו מתרגלים מקומיים ובני משפחה של הנאשמים הוטרדו והיו במעקב משטרתי.

עורכי הדין הגיעו לדא-ליאן ב-4 ביולי והורו לנאשמים לא לציית להוראת בית הדין ולהתעקש על זכויותיהם החוקיות.

ב-5 ביולי הובאו 13 המתרגלים לבית הדין כשהם מלווים בשוטרי הביטחון הציבורי. כוח משטרה גדול ובלשים הוצבו בבית הדין, באזורים סמוכים ובבית המלון בו שהו עורכי הדין. לבני משפחה רבים לא הותרה הכניסה לאולם בית הדין והאולם היה מלא בזרים שלא הכירו.

שלא כהרגלו, בית הדין לא החל בהליך המשפטי והשופט המכהן הודיע בשעה 10:00 בבוקר שכדי להגן על זכויות האנשים תאריך השימוע ייקבע למועד אחר.

קודם לכן ביקרו עורכי הדין במספר סוכנויות הקשורות לביטחון הציבורי והגישו קובלנות נגד בית הדין, בליווי הצהרות הנאשמים ועורכי דינם שסירבו להופיע בבית הדין תחת נסיבות לא חוקיות כאלה. כל משפחה קיבלה העתק של הקובלנה. לאחר מכן הגישו למשרד התביעה מכתב הנוגע למקרים הנ"ל, הגישו תביעה נגד בית הדין על פעולה בניגוד להליכים חוקיים ואף הציגו ראיות לכך. כמו כן הגישו למועצת הקונגרס העממי של דא-ליאן חומרים כתובים הנוגעים לתביעה המשפטית. עורכי הדין נתקלו בהתנגדות עזה ובוויכוחים בכל משרד שפנו אליו. הם ביססו את טיעוניהם בחוק ולכן הרשויות נאלצו לציית להליך.