(Minghui.org)

ב-27 ביוני 2013 המשטרה עצרה באופן בלתי חוקי אם (גב' ג'ואו) ובתה (גב' ליו), כל אחת בביתה, ולקחה אותן למרכז לשטיפת מוח וחינוך מחדש כדי שיוותרו על אמונתן בפאלון גונג. בבית הסבתא נותרו לבדם בתה בת ה-8 של גב' ליו ודודנה, ילד בן 6, שחיים בפחד כה גדול שאינם מוכנים לפתוח את הדלת.

הגב' ליו היא בת 38 ויש לה שני ילדים: בת 8 ובן 4. אביהם של הילדים נעצר גם הוא באופן בלתי חוקי בשל אמונתו בפאלון גונג והוא עדיין במעצר. לפני שנעצרה, הגב' ליו עברה קשיים רבים לקיים את המשפחה בעצמה ושלחה את בתה בת ה-8 לגור אצל אמה, גב' ג'ואו, שם כבר נמצא נכד אחר של גב' ג'ואו, בן 6.. בתה של גב' ליו  ראתה את מעצר סבתה, והיא בטראומה מזה שגם אביה לא אתה, גם סבתה נלקחה למעצר ולגבי אמה אין כל מידע. היא מבוהלת מאוד. שני הילדים נותרו לבד בבית.

קרוב משפחה שהביא לילדים אוכל דפק על הדלת חצי שעה וביקש לפתוח לו כדי שיכניס את האוכל, אך במשך חצי שעה הילדים רק הציצו מעינית הדלת וסירבו לפתוח למרות שידעו שהוא קרוב משפחה. הם היו ממש מבוהלים. הקרוב אמר להם שהוא צמא והם פתחו את הדלת כדי לתת לו בקבוק מים ומיד סגרו אותה חזרה ולא הסכימו לפתוח. הקרוב נאלץ לעזוב מבלי לתת להם את האוכל.

במתקן שטיפת המוח שאליו נלקחו שתי הנשים הדלתות הן מברזל ויש סורגי ברזל על החלונות. לכל מתרגל פאלון גונג שכלוא שם מצמידים עיקוב של 24 שעות ביממה. אסור להם להיפגש זה עם זה או לדבר זה עם זה. מישהו מבני המשפחה ניסה לבקר את גב' ג'ואו, אך סוהר שפתח את הדלת צעק עליו: "אסור לאף אחד להיפגש איתה", וסגר את הדלת. הגב' ג'ואו עדיין במרכז שטיפת המוח, אבל הבת, גב' ליו נעלמה ואין יודעים איפה היא ומה קרה לה. ידוע שהועברה בין מתקני מעצר שונים והוחזרה למרכז שטיפת המוח לאחר שבועיים, אך שם טוענים שהיא חזרה הבייתה, אבל היא לא חזרה הביתה, וגם לא הגיעה לאסוף את הבת שלה. אף אחד לא יודע איפה היא.