(Minghui.org)

שופטת מבית המשפט בקאי-פנג ניהלה משפט נגד מתרגל פאלון גונג כשהיא לבדה מדברת במשפט, המשפחה של המתרגל ושני עורכי דינו לא מודעים לקיום המשפט והיציע ריק. השופטת גזרה על המתרגל, וואנג יו-שיו, שלוש וחצי שנות מאסר ללא שום עילה חוקית.

נראה שהמשטרה סימנה את מר וואנג משום שהוא שיתף אנשים על הנושא של הפאלון גונג באמצעות האינטרנט (יש צנזורת אינטרנט חמורה בסין על נושא הפאלון גונג).

מר וואנג נחטף על ידי 5-6 אנשים שלא הזדהו בעת שלקח את בתו לבית הספר בבוקר ה-2 ביולי 2013. הם דחפו אותו למכונית ללא סימני זיהוי. לאחר מכן התברר שאלו היו שוטרים. הם הביאו אותו לשופטת, שהקריאה לו כמה משפטים מהנייר וגזרה את דינו. רק באותו אחר צהריים נודע למשפחתו על מעצרו של וואנג והם רצו לבית המשפט וגילו שהמשפט כבר התקיים ומר וואנג נלקח למרכז המעצר של קאי-פנג.

בני משפחתו ושני עורכי דין הגיעו ב-8 ביולי למרכז המעצר. הצוות במקום טען שיש צורך באישור מיוחד של אגף ביטחון פנים, אך עורכי הדין דרשו להיפגש עם מר וואנג כפי המקובל בחוק. לאחר דין ודברים עורכי הדין נפגשו עם מר וואנג למחר. נודע להם על גזר הדין רק אז. עורכי הדין הזדעזעו מהפרות כה בוטות של החוק, והלכו לתשאל את השופטת בבית המשפט. צוות בית המשפט טען כמה פעמים שהשופטת לא נמצאת והצמידו לעורכי הדין שני שוטרים שהלכו איתם כל זמן שהותם שם. עורכי הדין עמדו על כך שהם ייפגשו עם השופטת ובסוף היא נאלצה להיפגש איתם. כשעורכי הדין שאלו אותה מדוע לא הוציאה הודעה על המשפט היא שתקה. ולאחר מכן השמיעה תירוץ כלשהו ועזבה.

כרגע מר וואנג בשביתת רעב כמחאה על גזר דינו הלא חוקי.

יצויין כי מתרגלי הפאלון גונג הנעצרים וכלואים בסין לא עברו על החוק בשום אופן. הם נרדפים על ידי המשטר באכזריות בשל אמונתם וזו הקבוצה הגדולה ביותר של אסירי מצפון בעולם היום. בסין יש כמאה מיליון מתרגלי פאלון גונג, והרדיפה נגדם נמשכת 14 שנה ומוגדרת על ידי אנשי חוק במערב כרצח-עם.