(Minghui.org)

ב-21 באוגוסט 2013 בערב התקיים אירוע שנתי באוניברסיטת אריזונה לקבלת פניהם של הסטודנטים החדשים. מועדון הפאלון דאפא באוניברסיטה קיבל את פניהם בהדגמת תרגילי השיטה.

הצגת הפאלון דאפא לסטודנטים חדשים באוניברסיטת אריזונה

האירוע נערך במטרה להציג לסטודנטים החדשים את הפעילויות העשירות והמגוונות בקמפוס. האירוע משך אליו סטודנטים אמריקנים רבים כמו גם בין לאומיים. רבים מהם נגשו לביתן הפאלון דאפא לצפות בסרט וידיאו המציג את תרגילי השיטה ולקחו עימם חומרי מידע.

המבקרים בביתן היו מזועזעים כשגילו שהמפלגה הקומוניסטית הסינית (מק"ס) קוצרת בכפייה איברים ממתרגלי פאלון דאפא. רבים מהם חתמו על דפי העצומה בתמיכה בהחלטה 281 של בית הנבחרים האמריקני שעל המק"ס  לעצור את קצירת האיברים בכפייה. אחד הסטודנטים מסין חתם את שמו באותיות סיניות, כשהוא מראה שאינו פוחד שהמשטר בסין יגלה שהוא תומך בפאלון גונג. הוא סיפר שיש לו תכנה שיכולה לפרוץ את "חומת האש הגדולה" של סין והוא למד רבות על רדיפת הפאלון גונג וקצירת איברים בכפייה מאתרי אינטרנט בחו"ל. "איני יכול לעמוד מהצד ולא לעשות דבר" הוא אמר. "אני מקווה שעוד אנשים ינקטו עמדה כנגד המק"ס".

באותו הערב הדגימו מתרגלים את תרגילי השיטה באולם הספורט ועל בימת האירוע.