(Minghui.org)

בחודש יולי 2012, גב' סון לי-פינג מתרגלת פאלון גונג מליאו-יואנג בפרובינציית ג'י-לין נעצרה באופן בלתי חוקי ועונתה. ב-27 בנובמבר, נגזר דינה לחמש שנות מאסר. לפני כשנתיים, בעלה נעצר ונכלא בכלא שי-לינג-דזי. בתם בת התשע נשלחה לבית יתומים.

גברת סון עונתה, בתה נשלחה לבית יתומים

ב-1 ביולי, 2012, שוטרים מהעיר ליאו-יואן בפרובינציית ג'י-לין, עצרו 40 מתרגלי פאלון גונג ביום אחד ביניהם הגב' סון. ראש אגף משטרת טאי-אן וחצי תריסר שוטרים פרצו לביתה של גב' סון. הם תפסו אותה ואת בתה בת התשע, לקחו אותן לסניף משטרת טאי-אן, והחזיקו כל אחת מהן בנפרד.

השוטרים קשרו את הגב' סון לספסל באזיקים ובחגורה ועינו אותה כדי שתחשוף מתרגלי פאלון גונג שהיא מכירה. הגב' סון סרבה לדבר אז הלמו בה עם אלות חשמליות במלוא הכוח. כאשר האלות איבדו פתאום מכוחן, אחד מהם הרים בקבוק מים סגור כדי להכות בפניה של גב' סון ולהכותה בחזה. היא עדיין סירבה לדבר.

לאחר מכן הם היכו אותה במוט ברזל. בראשה, ראש האגף הזמין מישהו לקחת דלי של מים וצעק, "תשפכו מים לתוך גופה! כמה זמן היא תחזיק מעמד?" השוטרים תפסו אותה בשערותיה, משכו את ראשה לאחור ושפכו מים לתוך פיה ואפה כך שהיא לא יכלה לנשום. שוטר אחד אמר: "אל תשתמשו במים נקיים. הביאו מים מלוכלכים מהאסלה".

גב' סון לא מסרה להם כל מידע שיסכן אנשים אחרים חפים מפשע. הם רתחו מזעם ואיימו עליה באמצעות בתה. הם אמרו שיכו את בתה ושישלחו אותה לבית יתומים. מאוחר יותר הם באמת שלחו את הילדה לבית יתומים.

גזר דין בלתי חוקי לגב' סאן

ב-27 בנובמבר, 2012, בית המשפט מחוזי שי-אן בליאו-יואן שבפרובינציית ג'י-לין שפט בחשאי 13 מתרגלים שהיו בבית המעצר ליאו-יואן, כולל גב' סאן. היה צריך להיערך דיון בבית המשפט המחוזי בשי-אן, אך רשויות המפלגה הקומוניסטית הסינית (מק"ס) לא העזו לערוך משפט ציבורי.

הם העבירו בחשאי את המתרגלים לבית המעצר ליאו-יואן. המתרגלים לא הורשו להגן על עצמם או לשכור עורכי דין. בית המשפט מינה 12 עורכי דין מטעמו. ב-30 בנובמבר, בית המשפט המחוזי שי-אן קבע את גזרי הדין הבאים: הגב' סון 5 שנות מאסר, ליו ג'ינג-ג'ון, 11 שנה. לצאו ויי-בו נגזרו 9 שנות מאסר, לוואנג גוו-שיאן 5 שנים ולג'אנג פינג 5 שנים. כבר אושר שגב 'סון לי-פינג הייתה בכלא לפחות עד ה-26 בפברואר 2013.

לבעלה נגזר עונש בלתי חוקי של שנתיים מאסר

ב-7 בנובמבר 2010, בעלה של הגב' סון לי-פינג, מר לי טיי-ינג ומתרגלת נוספת נשפטו בבית המשפט המחוזי בשי-אן בליאו-יואן. מר לי נחקר חמש פעמים.המשטרה אמרה לו לשים את טביעת האצבע שלו על תיעוד החקירה, אך הוא סירב, ואמר, "זו לא עדות שלי. לא אשים את טביעת האצבע שלי". מר לי נשפט ונידון כעת בכלא שי-לינג-דזי.

שמות ופרטי האנשים הקשורים ישירות לרדיפת הגב' סון נמצאים בגרסה האנגלית.