(Minghui.org)

מתרגלי פאלון דאפא באוסטרליה השתתפו בפסטיבל הרב תרבותי השנתי של סידני ב-7 בספטמבר 2013. הפסטיבל שנערך בעיר צ'אסטווד הוא האירוע התרבותי והבידורי הגדול ביותר מסוגו באזור זה. הוא מקדם הרמוניה, שלום ושוויון בין תרבויות ובין גזעים.

כאשר תהלוכת המצעד של פאלון דאפא עברה ליד במת השופטים, אורחים ופקידי ממשל קיבלו את פני המתרגלים במחיאות כפיים נלהבות.

"התזמורת השמימית הצועדת של פאלון דאפא בסידני ידועה מאוד והיא זכתה בפרסי קהילה רבים", הכריז מנחה המצעד. הם תרמו רבות לתרבות המקומית שלנו. פאלון דאפא הוא נפלא!"


התזמורת השמימית הצועדת בסידני, אוסטרליה

התזמורת השמימית הצועדת המורכבת ממתרגלי פאלון דאפא, ביצעה יצירות רבות כולל "פאלון דאפא נפלא", "תופים וחצוצרות מרעידות את העולם של עשרת הכיוונים" ו"מסירת אוצר". צופים רבים מחאו כפיים והריעו להופעה.

מספר תיירים מסין שאלו מתרגלים אם אפשר להצטלם לצד התזמורת.

"מצעד הפאלון דאפא הוא נפלא!" קרא איש סיני אחד. "זה היה נפלא אילו אנשים בסין היו יכולים לראות את זה, מדהים!"