(Minghui.org)

נבחרי ציבור קנדים שלחו מכתבי ברכה ואיחולים לוועידה לשיתוף התנסויות של הפאלון דאפא 2013 שהתקיימה ב-24 באוגוסט. המכתבים הביעו הערכה ותמיכה לעקרונות של הפאלון דאפא (פאלון גונג) ואיחלו הצלחה לוועידה.

חבר פרלמנט מחוזי מייקל פרו ציין במכתבו:

"זוהי זכות וגם כבוד לברך את כל מי שמשתתף בעצרת הלאומית של הפאלון דאפא.

"אלפי הקנדים המתייחסים במסירות לעקרונות של השיטה העתיקה הזאת הם תזכורת יומית של התועלות החיוביות של טיפוח בריאות הגוף, המחשבה והרוח. כמו שמיליונים ברחבי העולם יכולים לאשר, יש הרבה מה ללמוד מעקרונות הג'ן-שן-רן (אמת-חמלה-סובלנות), ואני מודה לכם שאתם חולקים את הלימוד הזה אתנו.

"אני מרחיב את איחולי לאגודת הפאלון דאפא ולכל המתרגלים הקנדים שתהיה עצרת מוצלחת וזכורה לטוב.

"עבודתכם הקשה למשוך את תשומת הלב העולמית לרדיפת מתרגלי הפאלון גונג בסין משנה את הגישות ברחבי העולם.

"שהעצרת שלכם תהיה פורייה והמטרה שלכם תהיה תמיד ראויה.

חבר מועצת העיר טורונטו ג'ון פארקר שלח מכתב איחולים לוועידה ובו כתב:

"פאלון גונג (דאפא) היא שיטה ששורשיה הם אמת, חמלה וסובלנות.

"מסיבות שאף אחד בעולם החופשי לא יוכל להבין במלואן, מתרגלים של הפאלון גונג בסין נתונים לרדיפה ברוטאלית ידועה לשימצה בידי המשטר הקומוניסטי השולט במדינה.

"נוכח הרדיפה הברוטאלית, השגשוג של הפאלון גונג מהווה השראה לכולנו. הוא מספק עדות ברורה שהכוח של הטוב הוא גדול מכוחו של הרשע. הוא מעניק לנו ביטחון שהצורך בחירות ובצדק ינצח את הדיכוי – אפילו בארצות שבהן הדיכוי מונחת בכוח רב באופן יוצא דופן.

"(זה למעשה נותן רמז למה המשטר הקומוניסטי הסיני כל כך מפחד מהשיטה השלווה והעדינה הזאת).

מתרגלי פאלון גונג בקנדה מעוניינים רק להגן על ערכיהם וזכויותיהם כקנדים. הדוגמה שהם נותנים היא השראה לכל הקנדים, והשראה המתחזקת יותר ויותר כל יום.

"אני מאחל לכם כל טוב בהזדמנות זו של העצרת היום. אני מאיץ בכם להיות נחושים ויציבים בערכים שאתם מקדמים כה באומץ."