(Minghui.org)

מאמציהם הבלתי נלאים של מתרגלי פאלון גונג לחשוף את עיסוקה של המפלגה הקומוניסטית הסינית (מק"ס) בקצירת איברים בכפייה, מעוררת גלי הלם ברחבי העולם. עוד ועוד אנשים קמים על המפלגה ומגַנים את פשעיה כנגד האנושות.

במשך שנים מבהירים מתרגלים את האמת בפינלנד כשהם יוזמים פעילויות לחתימה על עצומה הקוראת לשים קץ לרדיפה בת 14 השנים נגד הפאלון גונג בסין.

כירורגים המומים מההתעלמות המוחלטת של המק"ס לחיי אדם

בשבוע שבין ה-25 באוגוסט 2013 ל-29 בו, התקיים במרכז התערוכות והכנסים בהלסינקי, שבוע הכירורגיה הבין-לאומי, הדו שנתי של העמותה הבין-לאומית למנתחים אנדוקריניים. יותר מ-2,500 כירורגים הגיעו לאירוע מכל רחבי העולם.

מתרגלי פאלון גונג עמדו בפתח המרכז וחשפו את קצירת האיברים שמנהלת המק"ס ממתרגלים חיים.

רבים מהמשתתפים היו ממש המומים מהזלזול המביש של המשטר הסיני בחיי אדם וחתמו ברצון על העצומה של ארגון "רופאים נגד קצירת איברים בכפייה" (DAFOH).

"זה בלתי יאומן", אמר אחד הכירורגים, אחרי שקרא בעיון את לוחות המידע שהוצגו במקום. כשגילה שכמה בתי חולים בסין מפתים אנשים בהבטחות לביצוע השתלות כליה תוך תקופת זמן של שבועיים, הוא הניד ראשו בחוסר אמון ואמר: "אני מתכוון לספר על כך מייד לאחרים".

"אני מודע יותר ויותר שמוסריות היא הדבר החשוב ביותר בחברה", אמר איש עסקים רוסי שנכח בכינוס. "אני רוצה שילדיי יחיו בעולם שבו לא יחושו תמיד איום על חייהם". אחרי שחתם על העצומה אמר: “אני מאחל לכולכם הצלחה רבה".

מנתח אוקראיני חתם על העצומה וביקש מהמתרגלים חבילת עלונים לחלק בין עמיתיו באוקראינה. הוא הבטיח לעודד אותם לחתום על העצומה באינטרנט, כדי לגנות את הזוועות הבלתי אנושיות של המפלגה הקומוניסטית.

אחד המתרגלים אמר בראיון שביום הראשון מנתחים רבים עצרו ליד הביתן שלהם לקחת חומרי מידע: "למחרת הם נגשו לביתן שלנו אחד אחרי השני וחתמו על העצומה. הם קראו כנראה את העלונים שנתנו להם ובאו להביע את תמיכתם בפאלון גונג ולגנות את המק"ס".

"למעשה", אמרו המתרגלים, "הכירורגים האלה לא רק עשו משהו למען הפאלון גונג בחתימתם על דפי העצומה, אלא הם הבטיחו עתיד בהיר לעצמם".

אנשים בצפון פינלנד קוראים בעיון את עלוני המידע של הפאלון גונג