(Minghui.org)

לאחר שבאמצע דצמבר 310 איש בסין חתמו על העצומה נגד קצירת איברים בכפייה, 6,259 אנשים נוספים חתמו על עצומות זהות עד סוף דצמבר. העצומות הן נגד זוועות קצירת האיברים בכפייה ממתרגלי פאלון גונג חיים המתבצעת על ידי המשטר הקומוניסטי בסין, והן מציגות דרישה לחקירה מעמיקה של הפשעים שביצעו ג'וּאו יונג-קאנג, בו שילאי ואחרים, שהורו והסיתו למעשי הזוועות האלו.

העצומה נגד קצירת איברים בכפייה החתומה על ידי 6,259 איש מרחבי סין

הפרלמנט האירופי העביר לאחרונה החלטה דחופה הקוראת למשטר הקומוניסטי הסיני להפסיק מיידית את השיטה לקצירת איברים מאסירי מצפון ואנשים המשתייכים לדתות שונות ומקבוצות מיעוטים אתניות. הפרלמנט האירופי מייצג 500 מיליון אנשים ממדינות אירופה.

בתחילת דצמבר, הוגשה למשרד הנציב העליון לזכויות אדם באו"ם עצומה נגד קצירת איברים ממתרגלי פאלון גונג חיים המתבצעת על ידי המשטר הקומוניסטי הסיני, ובה מליון וחצי חתימות בקירוב מ-53 מדינות בחמש יבשות.

הקהילה הבין לאומית מזועזעת

הקהילה הבין לאומית מביעה את קולה באופן גובר והולך נגד קצירת האיברים מאנשים חיים וקולות הזעם וההתמרמרות ממשיכים לגדול. קצירת האיברים ממתרגלי פאלון גונג חיים היא צורת רשע חסרת תקדים שנחשפה לאנושות. העולם כולו מזועזע מהעובדות המבוססות על מידע של כמות ראיות גדלה והולכת. אנשים יחידים, קבוצות צבוריות ואירגונים פועלים אחד אחר השני לדרוש מיידית את הפסקת אכזריות הרשע הזו לחלוטין.

העצומות צוברות תנופה בסין

באמצע דצמבר 2013, אתר מינג ווי וה"אפוק טיימס" דיווחו ש-310 איש בסין חתמו על עצומה נגד קצירת איברים בכפייה מאנשים חיים הקוראת לחקור את הפשעים שביצעו בו שילאי וג'וּאו יונג-קאנג במתרגלי פאלון גונג חיים. בתוך שבועיים יותר אנשים בסין נחשפו לזוועות המזעזעות. הם זיהו את השקרים שסופרו להם על ידי המשטר והביעו את רצונם לעשיית צדק.

תנועה למען עצומה נגד הזוועות המזעזעות צברה מיד תנופה בסין. מאז העצומה הראשונה עליה חתמו 310 אנשים, מספר החתימות גדל והגיע ל-6,259 איש תוך שבועיים.