(Minghui.org)

מדי שנה, שולחים מתרגלי פאלון גונג איגרות ברכה למייסד השיטה מאסטר לי הונג ג'י כדי להביע את הוקרתם. גם השנה הגיעו אלפי ברכות ממתרגלים ומאזרחים שחפצו להביע את הוקרתם למאסטר לי הונג ג'י.

 להל"ן כמה מהאיגרות שהגיעו לאתר המינגווי הסיני:

למרות הרדיפה הקשה שממנה סובלים מתרגלי הפאלון גונג בסין, הביעו המתרגלים הוקרה למייסד השיטה על השינויים הנפלאים שחלו בחייהם מאז החלו לתרגל את השיטה.

גם אנשים שאינם מתרגלים את השיטה, שלחו איגרות ברכה למורה הנכבד מאסטר לי הונג ג'י.

"היכן שלא תהיה בראש השנה החדשה, מקרב לבי אשלח לך ברכה!"

כך נפתח שיר המוקדש למר לי הונג ג'י מאת פקיד ציבור בכיר בפרובינציית הנאן שבסין.

 האיגרות הגיעו מאזרחים סינים רבים אשר למדו על הרדיפה שמנהלת המפלגה הקומוניסטית הסינית נגד הפאלון גונג, והבינו כי ההשמצות שמפיצה המפלגה כחלק ממסע התעמולה שלה נגד השיטה שקריות.  איגרת שהגיעה ממנהל חברה בפרובינציית הביי, הביעה תקווה וביטחון כי הרדיפה תסתיים בקרוב.

איגרת שהגיע ממנהל חברה והעובדים בפרובינציית הביי

אזרח סיני שאינו מתרגל שלח את האיגרת שלעיל ובה כתב: "זמנים נפלאים, הללו את הדאפא, קדושים וטהורים, הם המוארים"

היו גם שסיפרו כיצד בתחילה האמינו לתעמולה השקרית שמפיצה המק"ס ושנאו את הפאלון גונג וכיצד למדו להכיר באמת את המתרגלים, את טוב ליבם, את חיוכם האדיב ואת התחשבותם באחרים. כך סיפרה גם משפטנית מפרובינציית שאן דונג  אשר סיימה את האיגרת במילים: "אנשים טובים כל כך כה נדירים היום בסין"

איגרת מאת משפטנית מפרובינציית שאן דונג

עובדים במפעלי הפלדה בשאן דונג אשר פרשו מהמפלגה הקומוניסטית הסינית שלחו גם הם איגרת ובה הביעו את הערכתם העמוקה למאסטר לי הונג ג'י.

איגרת מאת העורך