(Minghui.org)

מספר מתרגלים הבהירו את האמת לאחותה של ג'אנג רוי-רונג על התרגול ועל הרדיפה נגד הפאלון דאפא. אחרי שידעה את האמת, היא אמרה: "בשנת 2001, כלתה של אחותי (אשת בנה) באה לביתי מהארבין. היא אמרה שהיא באה אלי כדי לברוח מהרדיפה בגלל שהיא מתרגלת פאלון דאפא. באותו זמן לא הייתה לי הבנה מלאה על הפאלון דאפא. בגלל מה שהתקשורת והמק"ס אמרו, לא הרשיתי לה להישאר בביתנו. מאז שהיא עזבה אינני יודעת על מקום המצאה. אני מצטערת מעומק ליבי על כך שלא נתתי לה להישאר איתי".

"אחותי ג'אנג רוי-רונג נידונה לשנת מאסר אחת במחנה לעבודה בכפיה על כך שתרגלה פאלון גונג. היא נאלצה להפוך לחסרת בית אחרי ששוחררה בשנת 2001. מאז לא שמענו יותר על מקום הימצאה".

המתרגלים שאלו על מצבן הנוכחי של האם והבת. אחותה של ג'אנג רוי-רונג הסבירה, "בעלה ובנה של ג'אנג רוי-רונג שניהם נישאו בשנית. ביתם נמכר ולא נשאר דבר, אין להם בית יותר".

ג'אנג-רוי רונג, בת 59, הייתה עובדת-אדמה בכפר בחטיבה השנייה של כפר ליאן-שנג, בעיר דונג-פנג, הארבין.

אחותה חיה בכפר סאן-לי-טון, במחוז פנג-יון החדש, בעיר טאנג-שאן, פרובינציית הא-ביי.

30 לאוגוסט, 2005