(Minghui.org)

אחד עשר מתרגלי פאלון גונג גורשו מסרביה, חלקם עם הגיעם לשדה התעופה, וחלקם הוצאו בכוח מהמלון בו שהו בבלגרד. הפשיטה על המתרגלים חלה ערב פסגת סין-מרכז ומזרח אירופה (CEE) ה-16 בסרביה.

המתרגלים היו בדרכם לבלגרד, למחות על רדיפת הפאלון גונג בסין ולהוקיע את קצירת האיברים המנוהלת על-ידי המשטר הסיני למטרות רווח. מרבית הקורבנות של קצירת האיברים הם מתרגלי פאלון גונג הכלואים בשל אמונתם.

ארגון "יוקום" לזכויות אדם בסרביה פרסם הצהרה המגנה את הפשע המבוצע על-ידי סין. משרד עורכי הדין מרקוביץ ושותפיו המייצג את מתרגלי הפאלון גונג העצורים בסרביה נקט בפעולה משפטית מיידית.

ביום ראשון ה-13 בדצמבר בשעה 10:00 בערב, עצרו שוטרים מקומיים תשעה מתרגלים וביניהם שבעה בולגרים ושני אזרחים רוסים במלון הגדול של בלגרד. במשך 17 שעות הכחישה המשטרה את מעצרם.

אולם על-פי מידע שהתקבל מהשגרירות הבולגרית בבלגרד, התברר שהמתרגלים הוחזקו במעצר מחוץ לעיר עד ה-16 בדצמבר.

שני מתרגלים, אזרח סלובני ואזרחית פינית גורשו מנמל התעופה בבלגרד ביום שני בלילה.

האזרחית הפינית, גב' לאן לי-הואה, נולדה בסין ומתגוררת בפינלנד במעמד פליטה של האו"ם, אחרי שברחה מרדיפה אכזרית בסין.

מתרגלי פאלון גונג בארצות אירופאיות שונות פנו בקריאה לרשויות הסרביים לכבד את זכויות האדם הבסיסיות ולשחרר לאלתר את המתרגלים העצורים.