(Minghui.org)

הערת עורכי האתר: לקראת 2015 מתרגלי פאלון דאפא (פאלון גונג) מכל רחבי סין ומכל רחבי העולם שלחו לאתר מינג-הווי ברכות עבור מאסטר לי, מייסד הפאלון גונג. הרוב הגדול של מתרגלי הפאלון גונג נמצא בתוך סין. כל שנה מגיעות מסין אלפי ברכות מאנשים מכל שכבות החברה ומכל המקצועות. שפע כזה של ברכות והוקרה הוא תופעה נדירה בעולם המערבי. זוהי עדות להוקרה העמוקה שחולקים למאסטר לי בסין, חרף הרדיפה האכזרית שמתרגלי הפאלון גונג נושאים תחת ידה של המפלגה הקומוניסטית הסינית כבר 15 שנה.

במהלך הימים הבאים יפרסם אתר מינג-הווי בסינית ובאנגלית בהדרגה את הברכות הצבעוניות והמלאות בסממני התרבות המסורתית שאנשים מסין ומכל העולם שלחו עבור מאסטר לי.

הברכות שלהלן הן ממאמר שפורסם ב-29 בדצמבר: מתרגלי פאלון דאפא (פאלון גונג) מפרובינציות שונות בסין, וכן מישראל, מרילנד שבארה"ב ונורבגיה. במספר ברכות מופיע סמל הפאלון, שאחד המרכיבים שלו הוא סמל הסוואסטיקה (סריוואטסה) שנמצא בבתי כנסת עתיקים שנתגלו בישראל, הסבר על סמל עתיק זה ניתן לקרוא כאן: מהו פאלון

ברכות מהמתרגלים בישראל

גלוית ברכה ממתרגלים בנורבגיה

תמונות ללא כתוביות


ברכות נוספות ניתן לקרוא במאמרים האלה:

GREETINGS ~