(Minghui.org)

ב-14 במאי 2013 נעצרו באופן בלתי חוקי גב' שואן שואנג מהעיר דא-צ'ינג וארבעה מתרגלי פאלון גונג נוספים שלמדו בביתה מספרי פאלון גונג.

גב' שואן שואנג

שוטרים משדה הנפט דא-צ'ינג עצרו אותם, ולאחר מכן בזזו את ביתה. הם החרימו מחשבים מדפסות וחפצים אישיים שלה.

גב' שואן עצורה באופן בלתי חוקי מזה 9 חודשים במרכז המעצרים מס' 1 בעיר. רוצים להעמיד אותה למשפט בבית הדין במחוז ג'או-ג'ואו. היא לא עברה על שום חוק מהחוקה הסינית.

רדיפתה של אישה נדיבה וחסרת אנוכיות

גב' שואן בת 47 החלה לתרגל פאלון גונג ב-1998. זמן קצר לאחר מכן נעלמו מגופה תחלואים שונים והיא חיה חיים בריאים ומאושרים יותר.

בהליכה על-פי עקרונות הפאלון גונג "אמת-חמלה-סובלנות" שיפרה את אופייה והפכה פחות אנוכית, שמחה יותר ומתחשבת יותר באחרים.

לדוגמה: עמית לעבודה של בעלה חלה מאוד והיה צריך לשלוח אותו לאשפוז מיידי. משפחתו הייתה ענייה והייתה זקוקה לכסף לאשפז אותו. גב' שואן לא היססה, מיהרה במונית לבית החולים ונתנה למשפחה את הכסף הנדרש.

בעלה ניהל פרשיית אהבים והתגרש ממנה. היא נותרה ללא הכנסה ועבדה לפרנסתה ולפרנסת בנה הצעיר בכל מיני עבודות. היא עבדה בניקיון משרדים באחריות ובתשומת לב גדולה ביותר ומעולם לא נגעה במסמכים או כסף שהושארו או נשכחו על השולחנות.

המפקחים שמו לב מיד לעבודתה הטובה והציעו להעניק לה בחגים שקית אורז וכד לחגוג את החג. גב' שואן סירבה תמיד באדיבות לקבל מתנות על עבודתה.

למרות משכורתה הדלה הצליחה גב' שואן לתת קצת כסף להוריה המזדקנים, גם כשפרנסתה נעשתה קשה יותר, היא הייתה מאושרת בחלקה מפני שליבה נעשה טוב כשטיפחה את אופייה בפאלון גונג.

כשאחותה עברה ניתוח, ביקרה אותה ג'ב שואן כל שבוע והביאה לה את הפירות שאהבה, פירות יקרים מאוד שלא קנתה לעצמה.

כשמשפחתה ראתה את השינויים החיוביים שחלו בה, כל הכעסים כלפיה נשכחו ויחסיה עם הוריה וקרובי משפחתה השתפרו מאוד.

על אף התנהגותה הנדיבה והשקטה נרדפה גב' שואן עקב אמונתה.

אנו פונים לקהילה הבין-לאומית לסייע להצלתה של גב' שואן ולעצור את רדיפת מתרגלי הפאלון גונג מצד המשטר הקומוניסטי בסין.