(Minghui.org)

מתרגל הפאלון גונג ג'אנג הונג-ווי בן 45 מהעיר טונג-הואה בג'י-לין שוחרר ב-19 בינואר 2014 אחרי 13 שנים בכלא. בני משפחתו שבאו לקחת אותו הביתה, אך נאמר להם שאנשי "משרד 610" כבר לקחו אותו איתם בטרם הגיעם.

מר ג'ונג הונג-ווי

בכירים בכלא ניסו להתחמק מאחריות וביקשו מ"משרד 610" (המכונה: "הגסטאפו של סין") הסבר בנוכחות המשפחה. "משרד 610" טען שניסו להודיע למשפחה ומאחר שלא השיגו את אשתו קיבלו אישור מאחותו הגדולה לאסוף אותו מהכלא.

אבל אחותו לא קיבלה שום הודעה בטלפון ממשרד 610, אלא דווקא הודעה מאחיה שבכלא מוקדם בבוקר ביום שחרורו. הוא סיפר לה בחרדה שהסוהרים מנסים להכניסו למכונית משטרה. הוא שאל מתי מגיעה המשפחה לקחת אותו הביתה.

מר ג'אנג סירב להיכנס למכונית המשטרה אבל נלקח משם בכוח בהוראת משרד 610 למרכז לשטיפת מוח, בניסיון לכפות עליו לוותר על אמונתו בפאלון גונג.

עינויים בכלא ג'י-לין

מר וואנג שעבד קודם לכן בחברת המתכת בטונג-הואה, פוטר מעבודתו לאחר שהחלה רדיפת הפאלון גונג ב-1999. ב-20 בינואר 2001 נעצר ולאחר מכן נגזרו עליו 13 שנות מאסר בלתי חוקי בכלא.

בתקופה בה היה כלוא עבר עינויים בשיטות שונות על שסירב לוותר על אמונתו ובכלל זה "מיטת מתיחה", קשירה למיטת מוות, כוויות במים חמים, דקירות במחטים ומכות אלימות. הוא הוחזק במשך 29 חודשים בתא מבודד ושוחרר משם רק במצב קריטי. בעודו בכלא חלה בשחפת מסוג 3 בשתי ריאותיו, בבצקת בחלל הבטן ובדלקת מעטפת הריאות שבעטיה אושפז בבית החולים של הכלא.

עינויים: מתיחה בקשירה מעל המיטה

מאז תחילת הרדיפה מתו בכלא ג'י-לין יותר מ-20 מתרגלי פאלון גונג כתוצאה מעינויים.

פרטים נוספים בקישור: Zhang Hongwei Confined Again by Jilin Prison Guards