(Minghui.org)

במסגרת תיעוד ממצאי חקירה של הוועדה הבין-לאומית לחקירת רדיפת הפאלון גונג לדורות הבאים, נרשמו פרטי מותו של מתרגל הפאלון גונג מר יו הווי-נאן, שמת ב-4 בינואר 2006 כתוצאה מעינויים בידי רשויות המשטר הסיני.

ידוע שבכירים מ"משרד 610" במחוז צאנג-לאנג ניסו למנוע מאנשים לשמוע אי פעם על מותו של מר יו. מר יו היה ממונה על וועדת המדע בעיר סו-ג'ואו בפרובינציית ג'יאנג-סו. הוא מת עקב הרדיפה והעינויים שעבר והיה בן 58 במותו

ב-26 בנובמבר 2000 נעצר כשחילק חומרי מידע על הפאלון גונג. לאחר מכן נגזרו עליו באופן בלתי חוקי 8 שנות מאסר בכלא מס' 3 בסו-ג'ואו. כשסירב לוותר על אמונתו בפאלון גונג, הוא עבר עינויים. משקלו צנח ל-36 קילוגרם והוא הועבר לבית החולים בעיר. הרופאים הודיעו שאי אפשר לטפל בו יותר והוא נשלח לביתו בדצמבר 2005.

לפני מותו אמר מר יו לאשתו שאינו יכול לספר לה על הסבל הרב שסבל מפני שלא תוכל לשאת זאת.

היסטוריה של רדיפה כלפי כל המשפחה

בחודש נובמבר 2000 יצאו 20 מתרגלי פאלון גונג בסו-ג'ואו לפעילות הבהרת אמת רחבת היקף בסו-ג'ואו. חומרי מידע נראו בכל מקום בעיר.

כתוצאה מכך, בסוף דצמבר 2000 נעצרו 30 מתרגלים כשעל רובם נגזרו עונשי מאסר במחנות עבודה בכפייה ובכלא. בין העצורים היו מר יו, אשתו ושתי בנותיו. הם הועברו למשטרת מחוז צאנג-לאנג ובית המשפחה נבזז.

מר יו נחקר סביב השעון. אשתו ובתו הצעירה, סטודנטית בקולג', שוחררו אחרי זמן קצר. אך מר יו ובתו הבכורה יו ג'ין לא שוחררו. הוא הועבר למרכז מעצרים למשך יותר מ-10 חודשים. בתו נכלאה גם כן לתקופה דומה במרכז המעצר מס' 2 בעיר.

באוקטובר 2001 נשפטו מר יו ובתו. עליו גזרו 8 שנים בכלא ועל בתו 7 שנים בכלא נאן-טונג.

במארס 2001 נעצרה שוב בתו הצעירה, יו פאנג, על שחילקה חומרי מידע על הפאלון גונג. היא הועברה למרכז לשטיפת מוח שאנג-פאנג-שאן שם מנעו ממנה שינה, אסרו עליה לדבר וכפו עליה לצפות בסיפורים מפוברקים המשמיצים את הפאלון גונג. לאחר מכן גזרו עליה 3 שנות עבודה במחנה עבודה בכפייה לנשים ג'ו-דונג.

במארס 2004 נעצרה אשתו של מר יו, וונג ג'יאן-ג'ן. ביתה נבזז ובגלל שמצאו שם תקליטור על הפאלון גונג גזרו עליה באותו חודש שנת מאסר במחנה עבודה בכפייה לנשים ג'ו-דונג.