(Minghui.org)

לפני שנים כשהתחלתי לתרגל בפאלון דאפא זה לא היה בגלל מחלות. אלא בגלל ששמעתי מאנשים שסיפרו לי שתרגול בפאלון דאפא יכול לעשות את האדם צעיר יפה ובריא. יותר מאוחר לאחר שקראתי את כתבי המאסטר "ללכת לקראת השלמות המלאה" חשבתי על זאת שמצאתי את ההחזקה בסיסית שלי: התשוקה להיות צעירה ויפה.

לאחר שהמשכתי ללמוד את הפא הבנתי שהמניע המקורי שלי לרצות להיות צעירה ויפה מבוסס על תשוקה. מאז אני עובדת קשה מאוד כדי להיפטר מהחזקה זו.

כשחשבתי שהצלחתי לטפח ולסלק את הבעיה הזו, שמתי לב לשני דברים הקשורים אלי. הראשון: התרכזתי בקריאת הפא בקול מושך ומקסים, במיוחד כשלמדתי בקבוצת לימוד. קיוויתי שהמתרגלים האחרים ישבחו את קולי. מאחר שהתרכזתי יותר מדי כיצד ישמע קולי לא יכולתי להתרכז על משמעות הפא שקראתי. הדבר השני: כל עוד היה בקבוצת הלימוד גבר אחד, נתתי תשומת לב מיוחדת כיצד שאני נראית.

לא הדגשתי תשומת לב מיוחדת לדברים אלה היות והם נראו לי דברים שטחיים. בכל אופן, כשלמדתי היום את הפא עם מתרגלים אחרים שאלה אחת עלתה בראשי "האם אני נראית יפה היום? דבר זה זעזע אותי.

לאחר שחזרתי הביתה, התייחסתי לשאלה הפתאומית הזאת שעלתה בראשי ביחס ליתר הדברים ששמתי להן לב לאחרונה. הבנתי שכולן היו ביטויים של תשוקה.

הייתי מופתעת. במשך כל כך הרבה שנים נאבקתי להתגבר על התשוקה אבל עד כה בקושי טיפחתי את פני השטח ולא הגעתי למקור. כעת מצאתי את מקור הבעיה, וזה היה בדיוק מקור התשוקה שהיה שהניע אותי לתרגל בדאפא. במשך שנים בגלל שהייתי בורה בקשר להחזקה בסיסית זו, התשוקה עלתה וצפה מחדש.

הבנתי שאני נמצאת במצב מסוכן מאוד, בגלל שהכוחות הישנים קפדנים ואכזריים כלפי כל מתרגל. אינני יכולה לתאר לעצמי, מה היה קורה בלי הגנתו הרחומה של המאסטר. היום המאסטר גרם לי להגיע שוב להארה והבנה והדריך אותי כדי שאגלה את ההחזקה העמוקה והנסתרת שלי. הבנתי שלמרות שלא הייתי מעורבת באיזה שהם יחסי מין, התשוקה במחשבתו של האדם, היא עדיין תשוקה.

התחלתי לשלוח מחשבות נכונות חזקות וביקשתי מהמאסטר לעזור לי לסלק את ההחזקה הבסיסית הזאת, וכמו כן לנקות בממדים האחרים את שד התשוקה והרוחות הרקובות הרעות. חשתי באנרגיה המגיעה מהמאסטר, וראיתי כיצד גוף מסולק ממני בממד אחר, ומושמד.

אני משתפת זאת עם האחרים היות שברצוני להזכיר למתרגלים אחרים שטיפוח/תרגול הוא דבר מאוד רציני. אל תהרסו על ידי שד התשוקה הקיים ברמה נמוכה.