(Minghui.org)

במשך ששת החודשים האחרונים עצרו רשויות העיר שן-יאנג באופן בלתי חוקי כחמישים מתרגלי פאלון גונג וכלאו אותם במרכז המעצרים בעיר. מעצרם של כמה מהם מתואר להלן:

גב' לי דונג-שו נעצרה במקום עבודתה בחברה להנדסת צינור הנפט של סין. המעצר התבצע ב-11 בנובמבר 2013 על ידי שוטרים וסוכני ביטחון פנים של שן-יאנג. גב' לי עברה עינויים וחקירה בתחנת משטרת מינג-ליאנג. השוטרים הפשיטו את בגדיה ואיימו להשתמש באלות מחשמלות על איבריה האינטימיים. אמה בת השמונים התערבה כדי להצילה.

 ב-14 באוקטובר 2013 נעצרה גב' ג'ו לאן-יינג בת 61 על ידי שוטרי משטרת הון-הה-וואן. המתרגלת לי פאנג-פאנג והוריה של גב' ג'ו שהגיעו לתחנה ב-4 בנובמבר לבקש את שחרורה נעצרו והוכו.

מר יו מינג בן 42 בעליה של חברת בגדים מצליחה נעצר ב-24 בספטמבר 2013. רק ב-27 בנובמבר הודיעה המשטרה רשמית על מעצרו. ב-9 בדצמבר ניסה עורך דינו לבקר אותו במרכז המעצרים בשן-יאנג ונתקל בסירוב בפעם השמינית. מר יו יושב כיום כבול בידיו וברגליו בתוך כלוב ברזל ומונעים ממנו מזון. מענים אותו בדקירות בקסמי עץ תחת ציפורניו.

שחזור עינויים: החדרת קסמי עץ מחודדים תחת הציפורניים

שישה מורים מסגל ההוראה ושני הורים של תלמידים בבית הספר לאמנות מודרנית שיונג-שי בשן-יאנג נכלאו במרכז המעצרים בעיר עקב אמונתם בפאלון גונג.

גב' ליו יו-קון בת 63 ממחוז שן-הה נעצרה בביתה על ידי שוטרים ב-19 בנובמבר 2013 על שחילקה לוחות שנה עם תוכן המתייחס לפאלון גונג.

במרכז המעצרים בשן-יאנג כלואים כבר במשך שנה 13 מתרגלים מחארבין.

המתרגלים מר ג'אנג באי-וואן ואשתו ממחוז הון-נאן נעצרו אף הם בשן-יאנג. כמו כן נעצרו גב' וו יון וגב' ג'או סו-מיי ממחוז ליאו-ג'ונג וגב' וואנג גווי-לאן הגרה בשן-יאנג.

גב' טיאן שו-צ'ון בשנות החמישים נעצרה על ידי ביטחון פנים ושוטרי מחוז הואנג-גו. מקום המצאה אינו ידוע. כמו כן נעצרו שם גב' טאנג שי ואמה.

גב' ג'או ג'ינג-ג'ן נעצרה ב-8 בפברואר 2014 בעודה משוחחת עם אנשים על הפאלון גונג בשוק במחוז דא-דונג.  ב-11 בפברואר קיבלה משפחתה הודעה שהיא כלואה במרכז המעצרים בשן-יאנג.

שוטרי מחלקת המשטרה בשן-יאנג עצרו 12 מתרגלים  לפני המשחקים הלאומיים שהתקיימו ב-31 באוגוסט 2013. הם שוחררו ב-30 בספטמבר אחרי שמשפחותיהם שלמו 5,000 יואן עבור כל אחד.  ב-11 בדצמבר נעצרו שוב אותם מתרגלים וארבע מתרגלות נכלאו במרכז המעצרים בעיר.

גב' צ'ן רונג שגרה בזמנו בפרובינציית גואנג-שי נעצרה בדצמבר 2013

ב-6 בנובמבר 2013 נעצרה גב' וואנג ג'ינג-הואן על שחילקה עלוני מידע ליד משטרת צ'אנג-אן.

שמות המעורבים בפשעים מפורטים במאמר באנגלית.