(Minghui.org)

ב-7 בספטמבר 2013 נעצרה מתרגלת הפאלון גונג גב' ליו יו-שיו באופן בלתי חוקי על ידי ביטחון הפנים של משטרת מחוז דה-צ'נג ומאז היא כלואה.

ביום מעצרה פרצו שוטרים לביתה ובזזו אותו כשהם מחרימים את המחשב, המדפסת וחומרי פאלון גונג. לאחר מכן פרצו פעמיים נוספות לביתה וערכו בו חיפוש.

חומרי הפאלון גונג שלקחו מביתה שHמשו כראיות לבניית תיק נגדה. משפחתה שכרה עורך דין להגן עליה, אך מאז נעצרה נאסרו הביקורים אצלה. משפחתה חוששת מאוד לביטחונה.

לגב' ליו בן בכיתה א' ובת בכיתה יא'. הם היו נוכחים בבית בעת מעצרה ומרוב פחד לא העזו להשמיע קול. שוטרים הגיעו גם לבית ספרה של הבת להטריד אותה שם והיא מפוחדת מאוד. ראה פירוט בקישור:

Mother Detained, Daughter Harassed at School

חמותה של גב' ליו מנסה לדאוג לילדים, אבל עקב מגבלותיה הפיזיות קשה לה לעשות זאת כראוי. הילדים זקוקים לאימם.