(Minghui.org)

ב-20 במארס 2014 נפגשו חברי הפרלמנט של סלובקיה, ג'וסף מיקלוסקו, פיטר אוסוסקי, סטפן קופה וסגנית נשיא הפרלמנט אריקה יורינובה עם דיוויד מטאס, עורך הדין הבין-לאומי לזכויות אדם. מאטאס הציג בפניהם את ממצאיו אודות קציר האיברים ממתרגלי פאלון גונג בעודם בחיים. בעקבות הפגישה נשבעו המשתתפים לקדם החלטת פרלמנט לאות סולידריות עם מתרגלי הפאלון גונג הנרדפים בסין.

בפגישה שנערכה בברטיסלאבה בירת סלובקיה סיפרו גם נציגים טייווניים של האגודה הבין-לאומית לטיפול בהשתלות איברים (TAICOT) על פציינטים טיוואנים הנוסעים להשתלות בסין ועל הסוגיות המשפטיות הכרוכות בהשתלות איברים שם.

פורום נוסף על קצירת איברים כפשע נגד האנושות התקיים באותו יום בארמון פאלפי בברטיסלאבה גם הוא בהשתתפותו של דיוויד מטאס.

במארס 2014- פגישה בין חברי הפרלמנט של סלובקיה לבין דיוויד מטאס בסוגיה של קצירת איברים בסין

20 במארס 2014 - פורום שנערך בארמון פלאפי בברטיסלאבה

בפורום סיפר ד"ר מינג-הווי על ההתנסות שלו עם פציינטים שעברו השתלת איברים בסין. הידיעה שייתכן שהאיברים הושגו באמצעות רציחתם של אסירי מצפון, זעזעה רבים מהפציינטים האלה.

עיתונים סלובקיים וכלי תקשורת נוספים ראיינו את מר מטאס ופרסמו מאמרים בסוגיית קצירת האיברים בסין.

מקור איברים להשתלה בסין

סין מדורגת שנייה בעולם במספר השתלות איברים. שלא כמו מדינות אחרות רוב מקורות האיברים מגיעים מאסירי מצפון. לבבות, כליות, קרניות וכבדים נלקחים מהקורבנות בעודם בחיים.

הפשע נגד האנושות התגלה לראשונה ב-2006 על ידי שני סינים-פיטר ואנני. אנני היא אשתו של רופא שהשתתף בקצירת קרניות ממתרגלי פאלון גונג.

אחרי שהחדשות פרצו, ערכו דיוויד קילגור, דיפלומט קנדי לשעבר ותובע משפטי, ודיוויד מטאס חקירות עצמאיות בנושא ופרסמו בספרם "קציר דמים: קצירת איברים ממתרגלי פאלון גונג בסין" את ממצאיהם המאששים קיום קצירת איברים בסין. על המחקר זכה דיוויד מטאס להיבחר כמועמד פרס נובל לשלום בשנת 2010.

תגובות מרחבי העולם

ממשלות רבות נוקטות עמדה נגד קצירת האיברים בסין.

לאחרונה, ב-12 במארס 2014, העלתה ממשלת קנדה בפגישה הקבועה של מועצת זכויות האדם באו"ם, את סוגיית עידוד קצירת האיברים על ידי המשטר בסין.

ב-5 במארס 2014 העבירה וועדת זכויות אדם בסנאט האיטלקי החלטה פה אחד הדוחקת בממשלה האיטלקית לפתוח בחקירה יסודית בסוגיית קצירת איברים בסין, בערוצים דיפלומטיים ואחרים. כמו כן קוראת ההחלטה למפלגה הקומוניסטית הסינית לשחרר לאלתר אסירי מצפון ובכללם מתרגלי פאלון גונג.

ב-26 בפברואר 2014 העביר בית הנבחרים באילינוי החלטה המאיצה "בממשלת ארה"ב ובנשיא אובמה לחקור את השתלות האיברים בסין ולנקוט בכל הצעדים הסבירים לשים קץ לעיסוק המחריד של קצירת איברים ממתרגלי פאלון גונג חיים בעבור השתלות".

ב-12 בדצמבר 2013 העביר הפרלמנט האירופי החלטה "המביעה חשש עמוק" לגבי "דוחות מהימנים על קצירת איברים על ידי מדינה מאסירי מצפון בניגוד לרצונם". ההחלטה התגבשה בשיתופם של 56 חברים מ-4 מפלגות בפרלמנט.

ההחלטה קוראת לאיחוד האירופי ולמדינות החברות בו לגנות בפומבי פגיעות בהשתלות איברים בסין ולעורר מודעות לגבי הסוגיה בקרב אזרחים הנוסעים לשם. כמו כן קוראת ההחלטה לאיחוד האירופי לנהל חקירה מקיפה ושקופה בעיסוקים של קצירת איברים בסין.

הפרלמנט הקפיד במיוחד להצהיר שתכניתה של סין לבטל קצירת איברים מאסירים רק ב-2015 אינה מקובלת וקורא לסין "לשים קץ באופן מיידי לעיסוק של קצירת איברים מאסירי מצפון וחברי קבוצות מיעוט אתניות ודתיות".

ארווין קוטלר, חבר ליברלי בפרלמנט הקנדי ושר המשפטים לשעבר, קרא ב-28 בפברואר 2014 להוציא את סין ממועצת זכויות אדם באו"ם עקב מעורבותו של המשטר הסיני בהפרות שיטתיות רחבות היקף של זכויות אדם, הכוללות קצירת איברים ממתרגלי פאלון גונג חיים.

כמו כן ישנה החלטה הממתינה לעבור במליאת הקונגרס האמריקני, המגנה קצירת איברים בקנה מידה רחב מאסירי מצפון בניגוד לרצונם, שרובם מתרגלי פאלון גונג.