(Minghui.org)

שוטרים מהיחידה המקומית של ביטחון הפנים ומשרד "610" עצרו באופן לא חוקי יותר מ-20 מתרגלי פאלון גונג ממחוז הואיי-יואן, העיר בנג-בו, ב-27 בפברואר 2014.

כעשרים שוטרים הקיפה את בניין החברה של עובד מר וואנג הונג-צ'ואן ועצרו יותר מעשרה מתרגלי פאלון גונג שלמדו שם ביחד מהספר של השיטה. השוטרים הפכו ובזזו את ביתו ואת משרדי החֶברה של מר וואנג והחרימו ספרים וחומרי מידע המבהירים את העובדות על הפאלון גונג. המתרגלים שנעצרו נלקחו אחר כך למרכז שטיפת מוח.

מתרגלת אחרת נעצרה בביתה בשעה שהכינה ארוחת צהריים לה ולחברה שביקרה. שתיהן נעצרו ונלקחו למרכז שטיפת מוח. הבית נהפך ונבזז, והשוטרים החרימו ספרים של השיטה ומחשב.

שמונה שוטרים ארבו מחוץ לביתו של מתרגל ועצרו אותו בשעה שיצא. בשעה שלקחו אותו למרכז שטיפת מוח שמונת השוטרים פרצו לבית, הפכו אותו והחרימו מחשב, מצלמה, כרטיס אשראי, טלפון נייד וספרים של השיטה.

שלושה אנשים מוועדת המגורים המקומית (סניף של המפלגה) הלכו לביתו של בנה של מתרגלת פאלון גונג בשעה שהיא השגיחה שם על הנכד. הם הורו לה ללכת לסניף המשטרה. בדרכה הביתה עצרו אותו שוטרים ולקחו אותה למרכז לשטיפת מוח.

מתרגל נוסף נעצר ביחד עם בנו ושניהם הועברו למרכז שטיפת מוח המתנהל בתוך בית מלון בעיר.

שמו של האחראי לביצוע הפשעים האלו ופרטיו מתועדים בגרסה באנגלית.