(Minghui.org)

לאחרונה בעת ששלחתי מחשבות נכונות חזקות ראיתי כמה סצנות שגרמו לי להבין: אם תהליך תיקון הפא יסתיים עכשיו מספר עצום של אלוהויות יאבדו את ההזדמנות להינצל; בגלל זה המאסטר עדיין מחכה. אני מעודד כל אחד/ת להזדרז ולעשות כמיטב יכולתו/תה להציל יותר אנשים.

מה שראיתי בפעם הראשונה

בפעם הראשונה מאסטר ישב כשרגליו משוכלות אחת על השנייה וידיו גבוה גבוה כשהוא מחזיק משקל עצום של קארמה שישויות חיות היו צריכים לשאת. הקארמה התבטאה בצורות של שריפה, שיטפון, מגפה וכל מיני אסונות אחרים.

סלע ענק התנפץ לתוך ידיו של המאסטר מה שגרם לזרועותיו להיטלטל בפראות.

כל האלוהויות המוסריות שהיו ליד המרכבה של המאסטר כרעו ברך והתחננו למאסטר שיכנס למרכב ויעזוב.

הם אמרו: "מאסטר, כל אלו שהיו צריכים להינצל נצלו כבר, ואלו שלא הייתה תקווה שינצלו עדיין מסרבים להינצל. כולנו מותשים ואנחנו מפצירים בך בבקשה שים סוף לדבר הזה עכשיו".

המאסטר ענה כשקולו מלא חשש: "אינני חושב כמוכם. אם אסיים עם זה מיד, האם אתם יודעים כמה אלוהויות יפסידו את ההזדמנות לחזור לעולמות המקוריים שלהם?"

סצנה נוספת

בפעם אחרת בעת ששלחתי מחשבות נכונות חזקות ראיתי שוב את המאסטר סובל עבור ישויות חיות.

הכמות המסיבית של קארמה גרמה למצחו של המאסטר להפוך כהה וזה חלחל לכול גופו של המאסטר. נחשולי מים אדירים שטפו את פניו של המאסטר שוב ושוב והמאסטר רעד ללא הפסק.

האלוהויות המוסריות בכו והתחננו לפני המאסטר בבקשה שיעזוב.

המאסטר ענה: "לא חשובה הרמה שכל אחד מכם נמצא בה, אין לכם מושג על מקור הישויות החיות. עם זאת אני יודע הכל. אני אפילו יודע מהיכן הגיעה נמלה קטנטונת. לא אוותר על ישות חיה אחת, אלא אם זה נחוץ באופן מוחלט.

ראיתי דרקון אדום ורע הופך לתולעת אדומה ומכוערת שנפלה אחר כך לתהום. בעקבות זאת את הנפילה שלה למקום שבו נמצאים אלו שלא פרשו מהמפלגה הקומוניסטית הסינית ומהארגונים המסונפים לה.

הרשום לעיל זה רק מה שראיתי ברמת הטיפוח העכשווית שלי. ברצוני להמריץ מתרגלים עמיתים שנעשה את מיטבנו בהצלת כמה שיותר ישויות חיות.