(Minghui.org)

החלק הראשון בקישור: http://he.minghui.org/?p=4066

חלק שני: לחפש פנימה ולטפח כל מחשבה בעת שמספרים את העובדות לאנשים

ברצוני להביא כאן שתי דוגמאות.

א. יום אחד הגיע לחברה שלי לקוח מחבל קנטון. בקושי ידע לדבר מנדרינית ולא הייתי מסוגלת לתקשר אתו. כיצד אוכל לספר לו את העובדות לגבי הפאלון גונג? החלטתי לתת לו כמה חומרים לקרוא. באותו רגע חלפה במוחי מחשבה שלילית: "האם יקבל זאת? האנשים הקנטונזים אינם הגיוניים במיוחד". הבחנתי מייד במחשבה השלילית הזאת ושלחתי מחשבות נכונות חזקות לפורר אותה. סברתי שכנראה יש לו יחסיים גורליים איתי, ושהוא אחת מהישויות החיות שהמאסטר רוצה שאציל. אם הוא בתחום שדה האנרגיה שלי, לא אאפשר לרוע לפגוע בו. אני חייבת לתת לו להבין את האמת. ולכן נתתי לו עותק מהחומרים שלנו. הוא קיבל זאת ועזב. לאחר כמה ימים הוא שוב ביקר במקום העבודה שלי. הוא דיבר אלי בגלוי ואני חשתי כאילו נהיינו חברים קרובים. יכולתי לחוש שהוא השתנה והבין את האמת.

ב. יום אחד הגיע אדם צעיר לחברה שלי. חיפשתי הזדמנות מתאימה לספר לו על רדיפת הפאלון גונג, אבל לא מצאתי אחת כזאת. כבר עמדתי לוותר. כשראיתי שהוא עומד לעזוב הבנתי לפתע שייתכן וזה הסיכוי היחיד שלו לדעת את האמת. לכן רצתי אחריו ועצרתי אותו. סיפרתי לו על הפרישה מהמפלגה ונתתי לו תקליטור עם הוראות כיצד לפרוץ את מחסום האינטרנט. ביקשתי ממנו לצפות בו בבית. אמרתי לו: "כשתדע את האמת תינצל". הוא לקח ממני את התקליטור והודה לי.

בתהליך הבהרת האמת אנחנו ניתקל בהפרעות.

בספר "ג'ואן פאלון" המאסטר אמר:

"אם יכולים לוותר על ההחזקה הזאת, לחומר עצמו אין שום אפקט. מה שבאמת מפריע לאדם זה הלב". (הרצאה שביעית)

רק כשאנחנו מזקקים את עצמנו נוכל להציל ישויות חיות טוב יותר.

חלק שלישי: ההבנה שלי לגבי חיפוש פנימה

הגעתי להבנה שיש שכבות שונות של משמעויות של חיפוש פנימה: מציאת ההחזקות שלי, רגשות ומושגים סוטים; וגילוי האני האמיתי שלי, הפרדה מכל המחשבות הרעות וסילוקן בצורה פעילה. יש בתוכנו אין ספור ישויות חיות. אי המוסריות שלהן תשתקפנה במחשבות שלנו. כשאנחנו מחפשים פנימה אנחנו מתקנים את אין ספור השכבות של ישויות החיות ומצילים אותן. מחשבה אחת של ישות מוארת יכולה ליצור יקום. כמו כן עלינו לחפש פנימה ולמצוא את כל הגורמים שאינם עומדים בקנה מידה של הדאפא ולתקן אותם. בסופו של דבר נדרש מאתנו שתהיה לנו מחשבה טהורה.

החיים שלנו ברמות השונות ובממדים השונים סטו במהלך ההיסטוריה הארוכה שלנו. אם לא נטפח את עצמנו היטב, החיים האלה יבואו להפריע לנו במחשבות שלנו. לפני שנחזור לרמה ממנה הגענו במקור, אלה הם חיים שסטו וקיימים בצורה כזאת. אם לא נטפח את עצמנו היטב, לא נוכל לתקן אותם. כל מבחן שהמאסטר תכנן עבורנו הוא קריטי. אם נכשל במבחנים, הישויות החיות האלה לא יתוקנו ויפריעו לנו.

לחפש פנימה פירושו שעלינו לחפש היכן לא פעלנו היטב בהתאם לדאפא. עלינו לתקן את החלקים האלה של עצמנו ולהיטמע בפא. גיליתי שיש לי עדיין הרבה החסרות, ולפעמים כל מחשבותיי אנוכיות. אך אני יודעת שזהו הביטוי של ההיבטים של עצמי שלא טיפחתי היטב. אני מאמינה בעוצמה של הדאפא. כולנו נטוהר על ידי הפא. ככל שאני מטפחת יותר אני חשה יותר ברוממות הפא. חלק מרגשותיי אינם יכולים להיות מבוטאים במילים.