(Minghui.org)

מחלקת המדינה האמריקנית הצטרפה לארגוני זכויות אדם וקבוצות עורכי דין בתמיכה בעורכי הדין הסיניים המוחזקים ומעונים כעת במרכז המעצרים צ'י-שינג בהיילונג-ג'יאנג. הם נעצרו ונכלאו על שנתנו ייצוג למתרגלי פאלון גונג הכלואים במרכז צ'ינג-לונג-ג'יאנג לשטיפת מוח, המוכר גם ככלא שחור (בתי-כלא בלתי רשמיים המחזיקים באסירים ללא משפט).

ב-3 באפריל הודיעה מחלקת המדינה בהצהרה באינטרנט: "זה נראה כחלק מדפוס מדאיג של מעצרים וכליאה של עורכי דין בעלי אינטרס ציבורי, של פעילי אינטרנט, עיתונאים, מנהיגים דתיים ואחרים, המאתגרים בשקט את מדיניות המשטר הסיני ופעולותיו. אנו פונים בקריאה לרשויות הסיניות לערוב להגנתם ולחירותם של כל האזרחים הסינים, ובכלל זה חופש הביטוי, להם הם זכאים בתוקף מחויבותה הבין לאומית של סין לזכויות אדם ".

ארבעה עורכי הדין ג'יאנג טיאן-יונג, ג'אנג ג'ון-ג'יה, וואנג צ'נג וטאנג ג'י-טיאן נעצרו ב-21 במארס, לאחר שערכו חקירה על המרכז לשטיפת מוח בצ'ינג-לונג-ג'יאנג וספקו ייצוג משפטי למשפחות מתרגלים הכלואים שם כרגע.

קבוצות של זכויות אדם בהונג קונג מפגינות מחוץ למשרד התקשורת

ב-2 באפריל הפגינו מול משרד התקשורת בהונג קונג קבוצה של עורכי דין לזכויות אדם, ברית הונג קונג לתמיכה בתנועות דמוקרטיות פטריוטיות והוועדה לשלום ולמשפט של מחוז הבישוף הקתולי. הם קראו לסגירת המרכז לשטיפת מוח בג'יאן-סאן-ג'יאנג ולשחרורם לאלתר של שלושת עורכי הדין שנותרו כלואים.


הפגנת קבוצות זכויות אדם מול משרד התקשורת בהונג קונג

אמנסטי אינטרנשיונל מביעה דאגה

ארגון אמנסטי אינטרנשיונל פרסם ב-28 במארס הצהרה בה הוא מביע את דאגתו לגבי "ביטחונם של שלושת עורכי הדין שנותרו כלואים וייתכן שגם עברו עינויים".

הארגון הביע גם חשש שהמשטר הסיני מגביר את השימוש בצורות אחרות של כליאה שרירותית, כמו במרכזים לשטיפת מוח המכונים מרכזים ללימודי משפטים, כדי להחזיק באנשים שהיו כלואים קודם לכן במחנות עבודה שנסגרו באופן רשמי בסוף 2013.

יותר מכך, ההצהרה מסבירה ש"מרכזים אלה תוכננו בתחילה כמקומות בהם כופים על מתרגלי פאלון גונג לוותר על אמונתם באמצעות עינויים והתעללות".

משפטן גרמני: תנו כבוד לעמיתים הסינים

ד"ר תומאס ווייראוך

ד"ר תומאס ווייראוך, משפטן גרמני בפרנקפורט מעריץ את האומץ של עמיתיו הסינים באומרו: "בבקשה מיסרו להם את הכבוד שאני רוחש להם. אני מודאג שהם נפגעו או שחייהם בסכנה. אומץ ליבם יקר מאוד משום שאנשים אמיצים מובילים שינויים חיוביים בחברה. זוהי תפיסה המתייחסת גם לסין עצמה".

ד"ר ווייראוך עוקב אחר מצבן של זכויות האדם בסין. לדבריו, לרדיפת הפאלון גונג בסין אין כל בסיס חוקי. זוהי הפרה של החוק הבין-לאומי, החוקה הסינית והחוק הפלילי כאחד.

רקע למעצרם של עורכי הדין

ארבעה עורכי הדין נעצרו ב-21 במארס ביחד עם שבעה מתרגלי פאלון גונג באכסניית "העץ הירוק", שם נפגשו לדון בגישות להבטיח את שחרורם של הכלואים במרכז צ'ינג-לונג-שאן לשטיפת מוח.

לפחות שלושה מבין שבעת המתרגלים נמצאים במצב קריטי. ארבעה עורכי הדין הוכו ונפצעו בעת המעצר. עורך הדין ג'אנג ג'ון-ג'יה שוחרר ב-27 במארס כששלוש מצלעותיו שבורות.

חברי הקבוצה להצלת אזרחים נעדרים, קבוצה שנוסדה על ידי אזרחים סינים מודאגים, הפגינה בשביתת רעב ומשמרת נרות מול מרכז המעצרים די-שינג ב-25 במארס. ב-29 במארס, לפנות בוקר נעצרו 23 איש ובכללם 3 עורכי דין, והובלו לחקירה במחלקת המשטרה בדא-שינג. שלושתם עזבו כיום את ג'יאן-סאן-ג'יאנג.

שישה מתוך שבעת המתרגלים שנעצרו ב-21 במארס 2014