(Minghui.org)

הוועדה הפוליטית משפטית (PLAC), "משרד 610" והמשטרה בעיר דא-ליאן מתעלמים מהחוק ומפרים אותו כדי ליישם את רדיפת הפאלון גונג. להלן כמה דוגמאות של מתרגלים שנשפטו לאחרונה בדא-ליאן:

מר שיָא יואן-שין

מר שיא בן 63 נעצר ב-6 ביולי 2013 על שהציל את אחייניתו וואנג שואו-צ'נג, שהייתה עצורה באופן בלתי חוקי בשל התקנת צלחות לוויין שקולטות חדשות בלתי מצונזרות על סין. משפטו של מר שיא נערך ב-25 בפברואר 2014 בבית הדין בדא-ליאן.

בתו, שיא ג'ינג צלצלה לשופט המכהן יום קודם לכן, כדי לוודא שהיא ואמה יוכלו להיות נוכחות למחרת במשפט.

מוקדם בבוקר ה-25 בפברואר ניסו האם והבת להיכנס לאולם בית הדין אך פקידי בית הדין סירבו להכניסן. אשתו של מר שיא, סואה התרגשה מאוד, החלה לבכות והתעלפה.

היא שכבה על הרצפה מחוץ לאולם כשבתה יושבת לידה, ואנשים טובים הביאו בגדים ואוכל לשמור על חום גופה ולדאוג לנוחיותה. כשנודע להם שבעלה נשפט באולם על תרגול פאלון גונג והכניסה נאסרה עליה ועל בתה, הם גינו את המפלגה הקומוניסטית הסינית (מק"ס) על הדרך המבישה בה אינה מתייחסת לחוק.

היו כאלה שהבינו את העובדות לגבי הפאלון גונג ופרשו בו במקום מהמפלגה. שוטרי חרש שהסתובבו שם שמעו את תגובות האנשים.

בשעה 9:00 בבוקר יצא מאולם בית הדין בלש צעיר עם מצלמה וצילם את הקהל המצטופף ברחוב ליד בית הדין. הוא המשיך לצלם את הקהל בשעות הצהריים, את אשתו של מר שיא ובתו.

למרות שהמשפט תוכנן להתקיים מהשעה 9:00 עד 15:00 אחר הצהריים עם 5 דקות הפסקה, בית הדין הודיע על דחיית הישיבה והודיע על תאריך למשפט נוסף. למעשה ביטל בית הדין את כל המשפטים לאותו יום בטענה של הפסקת חשמל. האנשים שהגיעו לבית הדין היו מתוסכלים ועורכי הדין הביעו מורת רוח מהביטולים וגינו את בית הדין.

כשהוצא מר שיא מאולם בית הדין אחרי השעה 15:00, ניסתה אשתו לראותו אך פקידי בית הדין דחפו אותה מהדרך. הבת התחננה בדמעות שיתנו לה לראות את אביה והאם התמוטטה שנית.

גב' גאנג שיאו-לי

בבוקר ה-31 בדצמבר 2013 נערך משפטה של גב' ג'אנג בבית הדין גאן-ג'ינג-דזי בדא-ליאן. למקום הגיעו אימה, דודה ודודתה.

כשעורך הדין דרש להסיר את הכבלים מידיה, השופט סירב. עורך הדין דרש להחליף את השופט המכהן, על-פי התנאים בחוק. ב-11:30 עדיין לא הגיע שופט חדש ופקידת בית הדין הודיעה על הפסקה עד השעה 13:00.

השופט לא הגיע והמשפט נדחה ל-13 במארס.

גב' שו לי

משפטה של גב' שו נקבע ל-12 בדצמבר 2013, אולם המשפט בוטל עקב שלג כבד. מקורות מסרו שלגב' שו נערך משפט חשאי ונגזרו עליה 4 שנות מאסר בכלא.

מר אן שיאנג-יו

למר שיאנג יש קרובי משפחה המתרגלים פאלון גונג. בצ'אטים שלו עם חברים באינטרנט, סיפר להם על העובדות לגבי הפאלון גונג. הוא נעצר באשמת שווא על ידי משטרת האינטרנט.

ביתו נבזז והוחרמו ממנו מחשב, מדפסת וחפצים אישיים רבים. אביו של מר שיאנג נאלץ לעזוב את הבית כי המשטרה איימה שתעצור גם אותו,

על אמו נאסרה הכניסה לאולם בית הדין.

13 מתרגלי פאלון גונג מהמחוז החדש בג'ין-ג'ואו נשפטו על התקנת צלחות לווין

ב-6 ביולי 2013 נשפטו 13 המתרגלים על התקנת צלחות לוויין לקליטת חדשות בלתי מצונזרות. עורכי הדין העלו דרישות מוצדקות ובהצהרות ההגנה שלהם עוררו ספק לגבי חוקיות התהליך. כתוצאה מכך בית המשפט לא הגיע לפסיקת דין.

הבכירים במערכת המשפטית בדא-ליאן וב"משרד 610" החליטו לשפוט כל משפחה בנפרד.

כשמר ליו צ'ינג טאו עלה למשפט ב-23 בינואר ניסה בנו ליו צ'ון-מינג להגן על אביו כסנגור שני והכין את עצמו לכך בקפדנות. אולם השופט פסל אותו ולא נתן לו להופיע בשימוע. הבן כעס מאוד על מניעת זכויותיו להגן על אביו. עורך הדין צ'ן מבייג'ינג כפר באשמה המיוחסת למר ליו.