(Minghui.org)

מתרגלי פאלון גונג רבים בעיר ג'ואו-ג'ואו נעצרו באופן בלתי חוקי מאז ה-25 בפברואר 2014. בתיהם נהפכו ונבזזו על ידי השוטרים של ביטחון הפנים. מספר מתרגלים עדיין כלואים עד היום.

על פי מקורות פנימיים במחלקת המשטרה, המעצר רחב ההיקף הזה הוא הוראה מגבוה, והוא יושם בפרובינציית הה-ביי,ובעיר טיאן-ג'ין. שוטרים מיוחדים רבים נקראו להשתתף במבצע הזה.

הגב' גאו צ'ון-ליאן ומר דונג האן-ג'יה נעצרו בדרכם הביתה לעת ערב ב-25 בפברואר. השוטרים הפכו ובזזו את בתיהם, והחרימו חומר מידע בנוגע לפאלון גונג, מחשב, וכסף מזומן שמצאו.

גב' גאו הועברה אחרי 15 ימי מעצר למרכז מעצר באו-דינג, שם ניסו לתפור לה אישומים כדי להעמיד אותה למשפט. במהלך מעצרה עינו אותה באמצעות "האכלה בכפייה" (עינוי ברוטלי שנגרמו ממנו לא מעט מקרי מוות של מתרגלי פאלון גונג).

עינוי "האכלה בכפייה"

גב' גאו נרדפה פעמים רבות מאז תחילת הרדיפה נגד הפאלון גונג ביולי 1999, ונכלאה למשך סך של שבע שנים. בריאותה הנוכחית במצב די גרוע.

מקום הימצאו של מר דונג אינו ידוע כעת. גם הוא נרדף שנים רבות בשל היותו מתרגל פאלון גונג.

במאמר באנגלית ניתן למצוא פרטים של מעצרים נוספים, וכן שמות של מבצעי הפשעים האלו ומספרי הטלפון שלהם.