(Minghui.org)

11 שנות מאסר נגזרו באופן בלתי חוקי על גב' וואנג לאן-פאנג רק משום שהיא מאמינה ב"אמת-חמלה-סובלנות". השוטרים זייפו ראיות כנגדה כדי להרשיעה בבית הדין וכעת היא מעונה בכלא ועובדת בעבודת עבדים במשך שעות ארוכות. היא בת 57 כיום ומשפחתה דואגת למצב בריאותה.

גב' וואנג נחטפה באחד בדצמבר 2008 כששוטרים פרצו לביתה ביאנג-צ'ואן. בית הדין המחוזי גזר עליה בניגוד לחוק 11 שנות מאסר בכלא לנשים בשאן-שי.

במהלך המשפט הציגו השוטרים ראיות מזויפות ודרשו שגב' וואנג תחתום עליהן, אך היא סירבה. בכל זאת הוצגו ה"ראיות" במשפט נגדה ונגזרו עליה 11 שנות מאסר עם עבודת פרך.

גב' וואנג נעצרה גם בעבר משום שעתרה לצדק

גב' וואנג החלה לתרגל פאלון גונג ב-1999. ב-12 בינואר 2001 נסעה לבייג'ינג לעתור למען הפאלון גונג. היא נעצרה והועברה למרכז המעצרים שון-יי. היא סירבה להזדהות (כדי להגן על משפחתה – המת') והשוטרים סטרו לה ואלצו אותה לעמוד יחפה בקור בבגדים דקים וידיה כבולות. לאחר מכן הועברה למשרד המשטרה של עיר מגוריה שבבייג'ינג. השוטרים החרימו את כספה וכלאו אותה בחדר מלא גברים. במשך 3 ימים מנעו ממנה אוכל.

ב-17 בינואר 2001 הוחזרה לעיר מגוריה שם נחקרה במשך הלילה. בעטו בה קיללו אותה ולאחר מכן העבירו אותה למרכז המעצרים יואו-לואו-גואו. השוטרים ערכו ביקור בביתה וסחטו מבעלה במרמה 200 יואן.

ב-16 בפברואר 2001 הועברה למחנה עבודה בכפייה למשך שנתיים. היא עברה עינויים גופניים ונפשיים והתעללות על ידי אסירות מכורות לסמים.

בספטמבר 2002 שוחררה ובעקבות זאת עברה הטרדות שוטרים בביתה. במאי 2003 ניסו להחתימה בכוח בכתב ובטביעת אצבע על מסמך לא ידוע , אבל היא סירבה לחתום.

ב-16 במארס 2004 פרצו שוטרים לביתה וערכו חיפוש מצולם בוידיאו. הם החרימו מחשב, צורב תקליטורים, מדפסת וחפצים אישיים, ועצרו אותה. באותו לילה נעצרו 8 מתרגלים נוספים בעיר. על 3 מהם גזרו מאסר במחנה עבודה בכפייה ו-3 הצליחו לברוח. גב' וואנג שוחררה אבל הפכה חסרת בית כדי להימנע מרדיפה עתידית.