(Minghui.org)

ב-14 במארס 2014, העלתה גב' וואני סלבאראיה, נציגת הארגון זכויות עורכי דין בקנדה, את סוגיית קצירת האיברים ממתרגלי פאלון גונג בסין בפגישות של מועצת זכויות אדם באו"ם. בנאומה גינתה גם את המפלגה הקומוניסטית הסינית (מק"ס) על הפרת הזכויות של עורכי דין המגנים על מתרגלי פאלון גונג בסין.

סוגיית קצירת איברים מועלית שוב לדיון

בעקבות נאומה של גב' אן-תמרה לור, נציגת קנדה באו"ם*, בפגישת מועצת זכויות אדם באו"ם ב-12 במארס, הועלתה זו הפעם השנייה לדיון סוגיית קצירת איברים.

גב' סלבאראיה הביעה את דאגת הארגון שלה לגבי הסוגיה וציטטה את החלטת הפרלמנט האירופי מיום ה-13 בדצמבר* שעסקה באותה סוגיה, כמו כן היא הזכירה את מסירתן של מיליון וחצי חתימות של DAFOH (רופאים נגד קצירת איברים בכפייה)* לנציבת זכויות אדם באו"ם.

* speech of Ms. Anne-Tamara Lorre *December 2013 European Parliament resolution *1.5 million signatures

טענות שמצב זכויות אדם בסין משתפרות אינן נכונות

דו"ח מחלקת המדינה של ארה"ב על זכויות אדם ל-2013 מצהיר: "כשהנתבעים לדין הצליחו לשכור עורך דין במקרים פוליטיים רגישים, בכירי הרשות מנעו לפעמים מעורכי הדין לארגן הגנה יעילה. הטקטיקות שנקטו בהן בכירי הרשות בבתי דין כללו כליאות בלתי חוקיות, שלילת רישיון, הטרדות ואיומים פיזיים ומניעת גישה לראיות וללקוחות.

"באפריל 2013 הורה בית דין בפרובינציית ג'יאנג-סו לכלוא את עורך הדין וואנג צ'ואן-ג'אנג במעצר משפטי ל-10 ימים על 'הפרות רציניות בהליך בית הדין'. ההפרות כללו שימוש בטלפון הנייד שלו להעתקת סדרת מסמכים מקוריים שהגיש לבית הדין במהלך משפטו של מתרגל פאלון גונג".

עורך הדין גאו ג'י-שנג עדיין כלוא על ההגנה שנתן לאקטיביסטים ומיעוטים דתיים ועל תיעוד של פגיעות בזכויות אדם בסין.

בהתחשב בפשעי קצירת איברים, שיבוש הליכי חקירה ומניעת זכויות אזרחיות ליועצים משפטיים, ציינו נציגים מארגון זכויות עורכי דין בקנדה, שהטיעון שמצב זכויות אדם בסין משתפר אינו נכון.

עורכי דין בשביתת רעב כדי למחות על רדיפה

במארס 2014 נעצרו ועונו 4 עורכי דין: טאנג ג'י-טיאן, ג'יאנג טיאן-יונג, וואנג צ'נג וג'אנג ג'ון-ג'יה על הסיוע המשפטי שהגישו למתרגלי פאלון גונג שנכלאו באופן בלתי חוקי במרכז לשטיפת מוח בג'יאן-סאן-ג'יאן שבפרובינציית היילונג-ג'יאנג.

ב-25 במארס פתחו עורכי הדין לי ג'ין-שינג וג'אנג ליי בשביתת רעב מול מרכז המעצרים בג'יאן-סאן-ג'יאן, כדי למחות על סירובה של המק"ס לאפשר להם ביקור אצל 4 עורכי הדין הכלואים. השביתה ארכה 48 שעות.

עורך הדין ג'אנג ג'ון-ג'יה שוחרר ב-27 במארס. שלוש מצלעותיו נשברו במעצר המשטרה. ב-29 במארס, עצרה המשטרה את כל עורכי הדין והתומכים שעמדו מול מרכז המעצרים.

ההתנסויות של מר טאנג ומר ג'יאנג תועדו בדו"ח זכויות אדם של מחלקת המדינה האמריקנית: "במאי 2013 כלאו רשויות פרובינציית סיצ'ואן את עורכי הדין טאנג ג'י-טיאן וג'יאנג טיאן-יונג והכו אותם כשניסו לבקר ב'בית כלא שחור' (בתי כלא חשאיים ללא מעמד חוקי המחזיקים אסירים ללא משפט) בזי-יאנג, שבו על פי הדיווחים, מוחזקים מתרגלי תנועת הפאלון גונג, האסורה".