(Minghui.org)

שוטרים עצרו עשרה מתרגלי פאלון גונג באופן לא חוקי בעיר הואיי-הואה ושדדו מבתיהם רכוש אישי רב ויותר מ-60,000 יואן במזומן. נכון ליום פרסום הידיעה, רק אחד מהמתרגלים שוחרר.

פרטי המתרגלים שנעצרו והרשויות האחראיות למעצרם הבלתי חוקי מפורטים במאמר באנגלית.