(Minghui.org)

הדו"ח השנתי לשנת 2014 של הוועדה האמריקנית לחופש דת בעולם (USCIRE) שפורסם ב-30 באפריל, ממליץ למחלקת המדינה לציין את סין "כמדינה במצב מדאיג" בהתבסס על פגיעות "שיטתיות, מתמשכות ושערורייתיות" בחופש הדת.

הדו"ח מדגיש שהמשטר הסיני "לא ענה במידה מספקת על ההאשמות בגין ניסויים פסיכיאטריים וקצירת איברים". זוהי השנה ה-15 ברציפות שבה סין מצוינת כ"מדינה במצב מדאיג".

כמו כן מציין הדו"ח את תפקידם של בתי כלא ומרכזים לא רשמיים בסין, הידועים כבתי כלא שחורים או מרכזים לשטיפת מוח. וזאת לאחר טענות המפלגה הקומוניסטית הסינית (מק"ס) שסגרה את מערכת מחנות העבודה ב-2013.

"סין מחזיקה במערכת ביטחון הפועלת מחוץ למערכת המשפטית –משרד 610– כדי לרמוס ולהשמיד את פעילויות הפאלון גונג ויצרה מתקנים הידועים כ- 'כמרכזים לשינוי באמצעות חינוך מחדש', כדי לכפות על מתרגלים לוותר על אמונתם". הדו"ח קובע כי: "ישנה הערכה שלפחות 2,000 איש כלואים במרכזים אלה, הפועלים מחוץ לחוק. כרגע ידוע על 486 מתרגלי פאלון גונג מוכרים הְמרָצים את עונשם בכלא".

הדו"ח מכיל גם סעיף הנוגע לפגיעות בזכויות אדם של פרקליטים: "בשנה האחרונה, הכו שוטרים עורכי דין, שניסו להיפגש עם מתרגלי פאלון גונג או פרוטסטנטים עצורים, או עם לקוחותיהם הנמצאים בבתי כלא שחורים, שם הם מוחזקים ללא כל הליך חוקי. ביולי נעצרו 13 עורכי דין ונמנע מהם לתת סיוע ללקוחותיהם, מתרגלי פאלון גונג".

הוועדה (USCIRE) הדגישה במכתב שנשלח לנשיא אובמה, לדובר הבית ולמזכיר המדינה: שלארה"ב תפקיד חיוני, כעדה לכל אותן ההפרות של חופש הדת כנגד אנשים מכל האמונות, המתרחשות מדי יום סביב העולם".

שנת 2014 היא השנה ה-15 להקמת USCIRE, גוף פדראלי מייעץ בלתי תלוי, שהוקם על ידי IRFA (חוק חופש הדת הבין-לאומי), שמטרתו לפקח על פגיעות בחופש הדת בכל העולם.