Falun Dafa Minghui.org www.minghui.org הדפס

84 מתרגלות פאלון גונג עדיין עצורות בכלא הנשים של פרובינציית ליאו-נינג

יוני 2, 2014 |   אתר מינג-הווי

(Minghui.org)

הגב' ליו ג'י, בת 51, היא מתרגלת של פאלון גונג מהעיר שן-יאנג. היא נעצרה באופן לא חוקי ב-22 באוקטובר 2009 וביולי 2011 גזרו עליה באופן לא חוקי 4 שנים בכלא.

בכלא הנשים של ליאו-נינג עינו אותה בעינוי "מתיחה", בהשמעת רעשים חזקים. לעתים קרובות לקחו ממנה דם לבדיקות [ראה: ראיות המצביעות על קצירת איברים: תווית "דנ"א" על מבחנת דם], ושמו לה סמים לא ידועים במזון.

הגב' ליו ג'י לאחר שחרורה מהכלא ב-2013

תוך פחות משישה חודשים הגב' ליו נעשתה משותקת מהמותניים ומטה ולא שולטת בצרכיה. ב-8 במארס 2013, לאחר שאיבדה את הכרתה, נלקחה מבית הסוהר לבית החולים. הרופאים אפילו לא ידעו איך לטפל בה, וסירבו לקבלה. לכן הגב' ליו נשלחה הביתה כדי שהמשפחה תטפל בה. היא סיפרה לבני משפחתה כי אילצו אותה לשלם אפילו על החבלים ששימשו לענות אותה.

שחזור של עינוי "מתיחה"

קורותיה המצמררים של הגב' ליו הם רק דוגמה אחת מהזוועות המבוצעות בכלא הנשים של ליאו-נינג. ידוע לפחות על 20 מתרגלות שעונו שם למוות ושמותיהן מפורטים במאמר באנגלית. כמו כן יש במאמר קישורים למאמרים נוספים על המעשים המתרחשים בין כותלי בית הכלא הזה. 84 מתרגלות עדיין כלואות במתקן העינויים הזה, שהוא אחד מהקטלניים שבין בתי הכלא בסין.

אנא, עִזרו לשחררן.

גרף: מספר השנים שנגזרו ללא סיבה חוקית על מתרגלות הפאלון גונג מעודכן לאפריל 2014

במאמר המקור באנגלית מופיעה רשימה שמית של מתרגלות פאלון גונג עם שנות המאסר שנגזרו עליהן באופן לא חוקי בשל אמונתן. שבע מהמתרגלות נידונו ל-13 שנות מאסר. שש מתרגלות נידונו ל-10-12 שנות מאסר. שש מתרגלות נידונו ל-8-9 שנות מאסר. 12 מתרגלות נידונו לבין 7-7.5 שנות מאסר. שתי מתרגלות נידונו ל-6 שנות מאסר. 12 מתרגלות נידונו ל-5 שנות מאסר. 15 מתרגלות נידונו ל-4 שנות מאסר. 17 מתרגלות נידונו ל-3 שנות מאסר.

כמו כן יש שבע מתרגלות שלא ידוע לכמה שנים הוכנסו לבית הכלא [הרבה מההליכים ה"חוקיים" נגד מתרגלי פאלון גונג נעשים בחשאי, ואין מודיעים למשפחות עליהן כלל משום שהם הליכים לא חוקיים, ונובעים מהוראות המפלגה – "משרד 610" – ולא מהוראות החוק. המבצעים, שהם הרשות המבצעת והשופטת חוששים שהמשפחות ישכרו עורכי דין הגונים ונחושים ברגע שיוודעו להם הנתונים כמו היכן מוחזק בן המשפחה, אם יש דיון, אם יש גזר דין ומהו].