(Minghui.org)

כשהייתי כלואה (באופן בלתי חוקי) בכלא הנשים לקחו ממני דגימת דם. על התווית המודבקת על המבחנה היה כתוב "דם - דנ"א". באותו הזמן ידעתי רק שהדנ"א קשור לגנים ואפשר להשתמש בו בבדיקות הורות. לא הייתי בטוחה מדוע היה עלי לעבור בדיקת דנ"א בכלא.

לאחרונה גיליתי שבדיקת דנ"א דרושה להשתלת איברים. נזכרתי שקראתי על מתרגלי פאלון גונג שאיבריהם הוסרו ונמכרו לפציינטים שנזקקו לאיברים.

לפתע הכול התבהר. הדברים שבכירים במפלגה הקומוניסטית הסינית (מק"ס) עשו למתרגלים כלואים ובכלל זה בדיקות דם ובדיקות דנ"א, קשורים לקצירת איברים. תוצאות בדיקות הדנ"א נשמרו במסד נתונים, כדי שהמידע יהיה נגיש בכל זמן לרגע שמישהו יהיה זקוק לרכוש איבר.

ב-2013 פורסם באתר מינג-הווי מאמר חשוב בשם :"מדוע המשטר הסיני אוסף דגימות דם ורקמות ממתרגלי פאלון גונג?"

המאמר מסכם: "בתחילה חשבו שהמק"ס [המפלגה הקומוניסטית הסינית] קוצרת איברים רק ממתרגלי פאלון גונג המסרבים למסור את שמותיהם. אולם מתברר שמשך שנים לוקחת המק"ס דגימות דם ממתרגלים הכלואים באופן בלתי חוקי. ההסבר היחידי לכך הוא שהם מתכוונים להשתמש במתרגלים האלה כבנק איברים חי. האם זה לא עוזר להסביר מדוע נעלמים לפתע מתרגלים?"

כשסיפרתי לחבריי ולבני משפחתי כיצד בכירים במק"ס קצרו איברים ממתרגלים חיים והרוויחו רווח עצום מהפשע הנתעב הזה, חלקם לא האמינו לי. אחרי שסיפרתי להם על ההתנסות שלי בכלא הם השתכנעו.