(Minghui.org)

בקשה לשליחת מאמרים להנצחת יום השנה העשרים להצגת הפאלון דאפא

מלחין: שין שנג, חלילן: צ'אן גוו-הוא

להורדת "סולו לחליל: חיוכו של המורה היא משאלתי היחידה" (3.4 מגה)