(Minghui.org)

מתוך בקשה לשליחת מאמרים להנצחת יום השנה העשרים להצגת הפאלון דאפא


סיפור ראשון

כשאחת המתרגלות הוותיקות הלכה בלילה חורפי אחד לתלות שלטים להבהרת אמת לאורך הרחובות, היא נכנסה לסמטה חשוכה ללא פנסים כלשהם. היה כה חשוך שהיא לא יכלה לראות את המילים על גבי השלטים. לפתע הרימה את ראשה וראתה קבוצת פרחי לוטוס מאירים מעל לראשה. האור של הלוטוסים האלה, האיר את הסמטה האפלה. היא התרגשה עמוקות מדאגתו של מאסטר למתרגלי הפאלון דאפא כשהם פועלים להצלת ישויות חיות.


סיפור שני

מתרגלת הפאלון דאפא הזאת נושאת איתה לעתים קרובות תיק ובו כל מיני חומרי הבהרת אמת של הפאלון דאפא. בכל הזדמנות שיש לה היא משתמשת בהם כדי להבהיר את הבלבול של האנשים לגבי הפאלון דאפא. בתחילת השנה היא עצרה אנשים רבים בדרך ושאלה אותם אם כבר צפו במופע הגאלה העולמי של השנה הסינית החדשה. היא חילקה להם תקליטורי די.וי.די של הגאלה, כדי להפיץ את המסר של השמיים.


סיפור שלישי

בכל פעם שקנתה משהו בכספה, השתמשה בשטרות עליהן היא כתבה מסרים של הפאלון דאפא כמו: "פאלון דאפא הוא טוב", "אמת-חמלה-סובלנות הוא טוב". את המסרים כתבה באותיות גדולות שמא אנשים זקנים שראייתם נחלשה, לא יוכלו לקרוא אותיות קטנות. אם אחד הרוכלים לא היה מסכים לקבל את השטרות האלה היא הייתה מספרת לו בכנות כמה נהדר הוא הפאלון דאפא וכיצד הוא מביא תועלת לאנשים שרק מדקלמים בשקט: "פאלון דאפא הוא טוב". לאחר מכן הרוכלים קיבלו את הכסף בשמחה.


סיפור רביעי

המתרגלת הזאת כשהייתה מנקה את הבית הייתה משמיעה בקול רם את המוסיקה של הפאלון דאפא או את ההקלטה של "פוררו את תרבות המפלגה הקומוניסטית". כשהייתה מנקה את השדה סביבה היא נתנה גם הזדמנות לשכניה ולעוברים ושבים לשמוע את התוכן וללמוד את הסיפור האמיתי של הפאלון דאפא.