(Minghui.org)

מתרגלת הפאלון גונג ד"ר לי הונג-שיאנג עמדה להחליף מטוס בנמל התעופה בייג'ינג בדרכה לארה"ב, לטקס סיום לימודי התואר השני של בתה, כשהודיעו לה שדרכונה אינו תקף.

כשבדקה במשרד הנהלת רישום כניסות ויציאות מהמדינה, התברר שדרכונה הושהה על ידי "משרד 610" כבר במארס 2012, כאשר לא אפשרו לה לצאת מסין לטקס סיום לימודי התואר הראשון של בתה. נאמר לה אז שכדי שדרכונה ייכנס שוב לתוקף, עליה לכתוב הצהרת וויתור על הפאלון גונג. זה רק מקרה אחד של רדיפה שסבלה ב-15 השנים האחרונות.

אפליה בעבודה

מאז דצמבר 1999 במשך 3 חודשים, סירב בית החולים לשלם את שכרה. לאחר מכן שילמו לה רק 300 יואן בחודש ומאוחר יותר הועברה לעבודה בבית חולים בכפר.

בספטמבר 2001 התקבלה ד"ר לי לעבודה כסגנית מנהל מחלקת רפואת נשים בבית החולים מס' 2 בלאי-שי. שנתיים לאחר מכן הלשינו עליה ל"משרד 610" שהיא מחלקת חומר הנוגע לפאלון גונג.

ב-2005 נפסלה במבחן לקידום בעבודה, אף על פי שציוניה היו גבוהים במיוחד. כמו כן היא קיבלה את ההערכה הנמוכה ביותר לשנת 2006, על שסירבה לדווח לנשיא בית החולים כשהיא יוצאת מהעיר לאי-שי (במקרה זה נשיא ביה"ח משמש בתפקידו המפלגתי לסייע להוראת בכירי המפלגה להגביל את צעדיהם של מתרגלי פאלון גונג. ד"ר לי סירבה להסכים להגבלה בלתי חוקית זו – המער').

בינואר 2007 הוצאה תקנה בבית החולים שאסור למתרגלי פאלון גונג לעבוד במשרות ניהול. היא נאלצה להתפטר מתפקידה כסגן מנהל והועברה במארס 2008 לעבוד במשרד הלוגיסטיקה.

מעצרים קודמים וכליאות

ב-25 באפריל 1999 נסעה ד"ר לי עם הוריה ובתה בת ה-8 לבייג'ינג לעתור למען זכויות האמונה של הפאלון גונג. כך עשו גם אלפי מתרגלי פאלון גונג אחרים. היא נעצרה בבייג'ינג והוחזרה לעיר מגוריה בלאי-שי. (על העתירה השקטה של ה-25 באפריל 1999)

ב-21 ביולי 1999 נסעה שוב לבייג'ינג ונעצרה בדרך לשם. היא הוחזקה במרכז המעצרים בלאי-שי במשך 10 ימים.

בספטמבר 1999 שוב נעצרה והועברה לאותו מרכז מעצרים למשך 15 יום שבהם הכו אותה. באוקטובר 1999 נעצרה למשך 42 ימים.

בדצמבר 1999, כשניסתה להגיע לבייג'ינג בפעם השלישית, נעצרה והועברה למרכז לשטיפת מוח בלאי-שי למשך 7 ימים.