עדיין כה יהירים ופראיים?

נתקפים בזעם כמשוגעים

שופרי תעמולה מפיצים שקרים, מייללים כזאבים

מרושעים ממש כמו שדים, מגבירים את הטירוף

אין זכר למחשבות טובות, לא נותר מצפון

רוחות הסתיו מופיעות, האדום הופך צהוב

לא עוד יהירים ופראיים, בבהלה תמידית

הגמול מגיע בחיים האלה, אין כל מפלט

כשאנשים מבצעים רשע, הם חייבים לשלם על כך

האם עדיין תעזו להיות כה יהירים ופראיים?

לי הונג-ג'י

 15 ביולי 2014