(Minghui.org)

מועצת העיר שיקגו, אילינוי העבירה ב-30 ביולי 2014 את החלטה R2014-627  המגנה כל עיסוק אכזרי ומדכא של המשטר הסיני נגד מתרגלי פאלון גונג. כמו כן דורשת המועצה שהממשלה הפדראלית (ממשלת ארה"ב) תעשה כל שביכולתה לעזור לעצור את הזוועות בסין, ולשחרורם לאלתר של כל מתרגלי הפאלון גונג ואסירי מצפון אחרים.

ההחלטה קודמה על ידי ג'יימס אלדרמן, חבר מועצת העיר מאגף 46 והתקבלה פה אחד בפגישת המועצה.

החלטת מועצת העיר שיקגו, אילינוי

להלן הטקסט המלא של ההחלטה:

הואיל ופאלון דאפא, הנקרא גם פאלון גונג הוא שיטה רוחנית מסורתית הכוללת תרגילי מדיטציה ועקרון מוסרי המתמקד בערכים אמת-חמלה-סובלנות;

והואיל ופאלון דאפא נחשב לצורה של תרגול רוחני המושך אנרגיה לגוף במטרה לשמור על בריאות וגישה רגועה לחיים;

והואיל ומתרגלי פאלון דאפא הם אנשים המגיעים מכל שכבות החברה, מכל הגזעים, הדתות וקבוצות הגיל;

והואיל והשיטה ממשיכה לצבור פופולאריות ומתורגלת כיום ביותר מ-100 מדינות ומועילה לעשרות מיליוני אנשים;

והואיל ומאז ה-20 ביולי 1999, ג'יאנג דזה-מין, לשעבר מנהיגה של המפלגה הקומוניסטית הסינית (מק"ס) פתח במסע לשרש את הפאלון גונג;

והואיל וכפי שתועד על ידי מחלקת המדינה האמריקנית, הוועדה האמריקנית הבין-לאומית לחופש דת, אמנסטי אינטרנשיונל, מגני זכויות אדם, ארגונים ממשלתיים רבים וארגונים צד שלישי, שיותר מ-3700 מתרגלי פאלון גונג נרדפו למוות ובחלק מגופותיהם היו חסרים איברים פנימיים;

והואיל ומחלקת המדינה האמריקנית בדיווחיה משנת 2011 על עיסוקים בזכויות אדם הצהירה: "כלי תקשורת מקומיים ובחו"ל וקבוצות תומכות ממשיכים לדווח על מקרים של קצירת איברים, במיוחד ממתרגלי פאלון גונג ומאוייגורים";

והואיל ועורך הדין הקנדי לזכויות אדם, דיוויד מטאס ומזכיר המדינה הקנדי לשעבר לענייני אסיה פסיפיק, דיוויד קילגור, כתבו במשותף דו"ח חקירה בשם "קציר הדמים: דו"ח מתוקן על האשמות בקצירת איברים ממתרגלי פאלון גונג בסין";

והואיל ודו"ח מטאס-קילגור מסיק שההאשמות בדבר קצירת איברים הן נכונות וייתכן שעשרות אלפי מתרגלי פאלון גונג נרצחו בעבור איבריהם;

והואיל וד"ר קירק סי. אליסון, מנהל התכנית לזכויות אדם ובריאות בבית הספר לרפואה ציבורית באוניברסיטת מינסוטה העיד ב-2006 על "ראיות מצטברות שנעשה שימוש במתרגלי פאלון גונג כמקור לאיברים בסין ועל האחריות המוסרית הקשורה בכך" בפני תת הוועדה לפיקוח וחקירה של וועדת החוץ של בית הנבחרים האמריקני;

והואיל ומשתמשים באיברים שנקצרו בבתי חולים הקשורים לכלא לצורך השתלות, כשהלקוחות להשתלות האלה הם לעתים קרובות יחידים ממקומות אחרים ובכלל זה ארה"ב;

והואיל ורציחתם של אסירים דתיים למטרה של מכירת איבריהם להשתלות, היא הפרה בוטה ובלתי נסבלת של הזכות הבסיסית לחיים;

והואיל ושנת 2014 מציינת 15 שנות רדיפה מתמשכת של מתרגלי פאלון גונג על ידי המק"ס הרודפת, עוצרת, מכה ומתייחסת בצורה בלתי אנושית למתרגלי פאלון גונג בסין;

אי לכך נחליט כעת שאנו, ראש העיר וחברי מועצת העיר, התאספנו יחד ב-30 ביולי 2014 לספירת הנוצרים, כדי לתמוך באלה ההולכים אחרי חברי השיטה השקטה של הפאלון גונג ואחרי ג'יימס אלדרמן, חבר מועצת העיר אגף 46.

  1. כדי שכל עיסוק אכזרי או מדכא מצד המשטר הסיני כלפי מתרגלי פאלון גונג יזכה לגינוי
  2. כדי שהממשלה הפדראלית תעשה כל שבכוחה לעזור לעצור את הזוועות בסין
  3. לשחרר לאלתר את כל מתרגלי הפאלון גונג ואסירי מצפון אחרים
  4. לפנות לממשלת סין לסיים לאלתר את העיסוק בקצירת איברים ממתרגלי פאלון גונג, מקבוצות דתיות ומיעוטים אתניים אחרים".