(Minghui.org)

שבעה מתרגלים תושבי מחוז לינג-שווי בסצ'ואן נשפטו ב-15 בינואר 2015, לאחר שנעצרו באופן בלתי חוקי למשך 6 חודשים בשל תרגול בפאלון גונג.

כל השבעה העידו שהמשטרה התעללה בהם במהלך חקירתם כדי לסחוט מהם הודאה באשמה. הם הוכו על פרקי כפות ידיהם בבקבוקי מים ונמנעה מהם שינה. מתרגלת צעירה אחת הוכתה בפניה ואסרו עליה לעצום עיניים במשך כמה ימים רצופים.

מתרגלים אחרים חשפו ששוטרים איימו להפליל את ילדיהם אם יסרבו להיענות לדרישותיהם.

המתרגלים דרשו לבטל את רישומי החקירה שנאספו באמצעות כפייה.

שלושה עורכי דין שהגנו על המתרגלים איששו שהפעולות שהשוטרים ביצעו כדי לסחוט הודאות באשמה מהוות הפרה של החוק. כמו כן ציינו הסניגורים שהשוטרים שבזזו את דירות המתרגלים עשו זאת ללא צווי חיפוש, דבר המהווה הפרה בוטה וברורה של ההליך המשפטי.

השופטת לא הצליחה להפריך את טיעוני עורכי הדין, קראה לממונה עליה להנחות אותה. גם התובע הציבורי נותר תכופות ללא מילים בשעה נחקר על ידי עורכי הדין. פקיד בית המשפט איים בעקבות זאת על עורכי הדין ודרש מהם להפסיק את חקירתם.

השופטת עצרה את המשפט מספר פעמים ובסופו של דבר סיימה את השימוע ללא הכרעת דין. היא הודיעה שמועד המשפט החדש יוחלט מאוחר יותר.

מעצרים מתוכננים ומקיפים

שבעת המתרגלים נעצרו ביחד עם 14 מתרגלים נוספים ב-25 ביולי 2014.

הרשות ברמת הפרובינציה בסצ'ואן הקצתה יותר מ-400,000 יואן למימון המעצרים ביולי 2014. סוכנים ברמת הפרובינציה ביחד עם סוכנים מקומיים גויסו לעקוב ולצוד מתרגלים מקומיים.

21 מתרגלים נעצרו במצוד המאורגן והמקיף הזה ונשלחו למגוון מלונות מקומיים המשמשים כמתקני מעצר ועינויים, מרכזי מעצרים ותחנות משטרה. למשימה גויסו שוטרים ועובדי רשויות של סוכנויות ממשלתיות שונות כמו משרד המדע והטכנולוגיה, המשרד לניהול חשבונות ומשרד המיסים. הם נשלחו לעקוב מקרוב על העצורים סביב השעון.

חלק מהמתרגלים שוחררו מאוחר יותר אך שבעת המתרגלים שנשפטו כלואים כעת במקומות שונים.