Falun Dafa Minghui.org www.minghui.org הדפס

שופט בהיילונג-ג'יאנג מודה שהוא "חותמת גומי" של המשטר ברדיפת מתרגלי פאלון גונג

יאנ' 3, 2015 |   כתב מינג-הווי בפרובינציית היילונג-ג'יאנג, סין

(Minghui.org)

במארס השנה נעצרו 7 מתרגלי פאלון גונג ו-4 עורכי דין מפורסמים לזכויות אדם, כשפנו בדרישה לשחרר את המתרגלים הכלואים באופן בלתי חוקי במרכז לשטיפת מוח בפרובינציה.

המאמר “Heilongjiang Human Rights Case” על עורכי הדין והמתרגלים הכלואים זכה לתשומת לב בתוך ומחוץ לסין.

תחת לחץ בין-לאומי (מחלקת המדינה האמריקנית מצטרפת לתמיכה בעורכי הדין לזכויות אדם הכלואים בפרובינציית היילונג-ג'יאנג), שחררו הרשויות את עורכי הדין ושלושה מבין המתרגלים הכלואים. ארבעה מתרגלים נותרו במעצר ועומדים בפני משפט.

השופט בתיק, וואנג ג'ינג-ג'ון, מקבל קריאות טלפון רבות המאיצות בו לשחרר את המתרגלים. הוא מודה שאין לו השפעה לגבי תוצאות המשפט, משום שהכול נקבע על ידי "משרד 610", סוכנות הפועלת מחוץ לחוק ושמטרתה העיקרית היא לרדוף את הפאלון גונג.

כדי להימנע מתשומת לב ציבורית שינה השופט את מועד המשפט 3 פעמים.

המשפט שהיה צריך להיערך במקור ב-11 באוגוסט בוטל על ידי בית הדין בג'יאן-סאן-ג'יאנג, אחרי שמתרגלים רבים בערים סמוכות ומעבר לים התקשרו לצוות בית הדין בבקשה לא לשתף פעולה עם מדיניות הרדיפה ולשחרר את המתרגלים.

חמשת עורכי הדין של המתרגלים קיבלו ב-27 באוקטובר הודעה מבית הדין שהמשפט ייערך ב-17 בנובמבר, אך גם המועד הזה בוטל זמן קצר לאחר מכן.

ב-3 בנובמבר יידע השופט את עורכי הדין בפעם השלישית שהמשפט ייערך ב-17 בדצמבר בבית הדין בחוות צ'יאן-ג'ין.

ארבעת המתרגלים כלואים כעת במרכזי מעצרים בג'יאה-מוסי ובשי-שינג.

 

גב' מנג פאן-לי במרכז המעצרים בג'יאה-מוסי

אמו של מר שי מנג-וון הממתינה לשחרורו