(Minghui.org)

אנשים מסין התומכים בפאלון דאפא שלחו למאסטר לי הונג-ג'י, מייסד השיטה הרוחנית, ברכות לחג אמצע הסתיו הידוע גם בשם "חג הלבנה". רבים מהתומכים זכו לתועלות פיזיות ונפשיות רבות מהפאלון דאפא. הם גם למדו איך השיטה נרדפת באכזריות על ידי המפלגה הקומוניסטית הסינית.

לדוגמה, אדם בן 77 מדא-ג'ואו שבפרובינציית סצ'ואן שלח את ברכתו בה כתב: "סבלתי מדליות מורחבות חמורות ודלקת עור ברגליי. אשתי סבלה מיתר לחץ דם, שיגרון ומחלת לב. שום טיפול לא עזר לנו. לפני שנתיים החלה אשתי לתרגל פאלון דאפא שריפא את מחלותיה. אפילו אני מבורך על ידי הפאלון דאפא למרות שלא התחלתי לתרגל. מאז השנה הקודמת לא נזקקנו עוד לטיפול רפואי. אני אסיר תודה מאוד למאסטר לי הונג-ג'י ולפאלון דאפא. אני אספר לאנשים שפאלון דאפא הוא טוב ושאמת-חמלה-סובלנות הוא טוב. אני מאחל למאסטר לי חג אמצע הסתיו שמח".

בכתבה הזאת אנו מציגים מבחר של 12 ברכות שנשלחו מתומכים פאלון דאפא. הברכות הגיעו מערים, מחוזות ופרובינציות בכל רחבי סין. בסוף ניתן למצוא הפנייה לאגרות ברכה נוספות שנשלחו באלפיהן לאתר מינג-הווי ממתרגלי פאלון דאפא ומאנשים אחרים מסין ומכל רחבי העולם.12 ברכות

 (Falun Dafa Practitioners in the Education System Respectfully Wish Master Li Hongzhi a Happy Mid-Autumn Festival (23 Greeting

 Falun Dafa Practitioners from Various Professions in China Respectfully Wish Revered Master a Happy Mid-Autumn Festival (31 Greetings

 Falun Dafa Practitioners from the Chinese Countryside Respectfully Wish Revered Master a Happy Mid-Autumn Festival (26 Greetings

 Falun Dafa Practitioners Illegally Detained in China Wish Revered Master a Happy Mid-Autumn Festival (25 Greetings)

 Young Practitioners Respectfully Wish Master Li Hongzhi a Happy Mid-Autumn Festival (21 Greetings)

 Falun Dafa Practitioners from Changchun City Respectfully Wish Master Li Hongzhi a Happy Mid-Autumn Festival (21 Greetings)

 Falun Dafa Practitioners from Chongqing Respectfully Wish Master Li Hongzhi a Happy Mid-Autumn Festival (24 Greetings)

 Falun Dafa Practitioners from Tianjin Respectfully Wish Master Li Hongzhi a Happy Mid-Autumn Festival (21 Greetings)

 Falun Dafa Practitioners from Beijing Respectfully Wish Master Li Hongzhi a Happy Mid-Autumn Festival (27 Greetings)

 Falun Dafa Practitioners from Shanghai Respectfully Wish Master Li Hongzhi a Happy Mid-Autumn Festival (24 Greetings)

 Falun Dafa Practitioners from Qingdao City Respectfully Wish Master Li Hongzhi a Happy Mid-Autumn Festival (22 Greetings)

 Falun Dafa Practitioners from Shijiazhuang City Respectfully Wish Master Li Hongzhi a Happy Mid-Autumn Festival (23 Greetings)

  Falun Dafa Practitioners from Weifang City Respectfully Wish Master Li Hongzhi a Happy Mid-Autumn Festival (26 Greetings)

  Falun Dafa Practitioners from Shenyang City Respectfully Wish Master Li Hongzhi a Happy Mid-Autumn Festival (21 Greetings)

  Falun Dafa Practitioners from Chengdu City Respectfully Wish Master Li Hongzhi a Happy Mid-Autumn Festival (24 Greetings)

  Falun Dafa Practitioners from Zhangjiakou City Respectfully Wish Master Li Hongzhi a Happy Mid-Autumn Festival (27 Greetings)

  Falun Dafa Practitioners from Dalian City Respectfully Wish Master Li Hongzhi a Happy Mid-Autumn Festival (23 Greetings)

  Falun Dafa Practitioners from Daqing City Respectfully Wish Master Li Hongzhi a Happy Mid-Autumn Festival (19 Greetings)

  Falun Dafa Practitioners from Harbin City Respectfully Wish Master Li Hongzhi a Happy Mid-Autumn Festival (26 Greetings)

  Falun Dafa Practitioners from Baoding City Respectfully Wish Master Li Hongzhi a Happy Mid-Autumn Festival (23 Greetings)

 Falun Dafa Practitioners from Jiamusi City Respectfully Wish Master Li Hongzhi a Happy Mid-Autumn Festival (23 Greetings)

 Falun Dafa Practitioners from Heilongjiang Province Respectfully Wish Master Li Hongzhi a Happy Mid-Autumn Festival (22 Greetings)

 Falun Dafa Practitioners from Shaanxi Province Respectfully Wish Master Li Hongzhi a Happy Mid-Autumn Festival (21 Greetings)

 Falun Dafa Practitioners from Liaoning Province Respectfully Wish Master Li Hongzhi a Happy Mid-Autumn Festival (23 Greetings)

 Falun Dafa Practitioners from Gansu Province Respectfully Wish Master Li Hongzhi a Happy Mid-Autumn Festival (20 Greetings)

 Falun Dafa Practitioners from Hunan Province Respectfully Wish Master Li Hongzhi a Happy Mid-Autumn Festival (25 Greetings)

 Falun Dafa Practitioners from Hubei Province Respectfully Wish Master Li Hongzhi a Happy Mid-Autumn Festival (25 Greetings)

 Falun Dafa Practitioners from Zhejiang Province Respectfully Wish Master Li Hongzhi a Happy Mid-Autumn Festival (25 Greetings)

 Falun Dafa Practitioners from Henan Province Respectfully Wish Master Li Hongzhi a Happy Mid-Autumn Festival (28 Greetings)

 Falun Dafa Practitioners from Hebei Province Respectfully Wish Master Li Hongzhi a Happy Mid-Autumn Festival (22 Greetings)

 Falun Dafa Practitioners from Jiangsu Province Respectfully Wish Master Li Hongzhi a Happy Mid-Autumn Festival (21 Greetings)

 Falun Dafa Practitioners from Guangdong Province Respectfully Wish Master Li Hongzhi a Happy Mid-Autumn Festival (27 Greetings)

 Falun Dafa Practitioners from Shanxi Province Respectfully Wish Master Li Hongzhi a Happy Mid-Autumn Festival (21 Greetings)

 Falun Dafa Practitioners from Shandong Province Respectfully Wish Master Li Hongzhi a Happy Mid-Autumn Festival (25 Greetings)

 Falun Dafa Practitioners from Anhui Province Respectfully Wish Master Li Hongzhi a Happy Mid-Autumn Festival (26 Greetings)

Falun Dafa Practitioners from Sichuan Province Respectfully Wish Master Li Hongzhi a Happy Mid-Autumn Festival (21 Greetings)

Falun Dafa Practitioners from Jilin Province Respectfully Wish Master Li Hongzhi a Happy Mid-Autumn Festival (22 Greetings)

Falun Dafa Practitioners from Inner Mongolia Respectfully Wish Master Li Hongzhi a Happy Mid-Autumn Festival (26 Greetings)

Falun Dafa Practitioners from Yunnan Province Respectfully Wish Master Li Hongzhi a Happy Mid-Autumn Festival (28 Greetings)

Falun Dafa Practitioners from Different Professions in China Respectfully Wish Revered Master a Happy Mid-Autumn Festival

Falun Dafa Practitioners from Different Professions in China Respectfully Wish Revered Master a Happy Mid-Autumn Festival (27 Greetings)

Falun Dafa Practitioners from the Chinese Countryside Respectfully Wish Revered Master a Happy Mid-Autumn Festival (27 Greetings)

Falun Dafa Practitioners from Heilongjiang Province Respectfully Wish Master Li Hongzhi a Happy Mid-Autumn Festival (22 Greetings)

 Falun Dafa Practitioners from Liaoning Province Respectfully Wish Master Li Hongzhi a Happy Mid-Autumn Festival (20 Greetings)

Falun Dafa Practitioners from Hebei Province Respectfully Wish Master Li Hongzhi a Happy Mid-Autumn Festival (23 Greetings)

 Falun Dafa Practitioners from Shanxi Province Respectfully Wish Master Li Hongzhi a Happy Mid-Autumn Festival (27 Greetings)

Falun Dafa Practitioners from Shandong Province Respectfully Wish Master Li Hongzhi a Happy Mid-Autumn Festival (21 Greetings)

Falun Dafa Practitioners from Sichuan Province Respectfully Wish Master Li Hongzhi a Happy Mid-Autumn Festival (22 Greetings)

Falun Dafa Practitioners from Jilin Province Respectfully Wish Master Li Hongzhi a Happy Mid-Autumn Festival (21 Greetings)

 Falun Dafa Practitioners from Heilongjiang Province Respectfully Wish Master Li Hongzhi a Happy Mid-Autumn Festival (25 Greetings)

Falun Dafa Practitioners from Liaoning Province Respectfully Wish Master Li Hongzhi a Happy Mid-Autumn Festival (22 Greetings

Falun Dafa Practitioners from Hubei Province Respectfully Wish Master Li Hongzhi a Happy Mid-Autumn Festival (25 Greetings)

Falun Dafa Practitioners from Hebei Province Respectfully Wish Master Li Hongzhi a Happy Mid-Autumn Festival (24 Greetings)

Falun Dafa Practitioners from Guangdong Province Respectfully Wish Master Li Hongzhi a Happy Mid-Autumn Festival (24 Greetings)

Falun Dafa Practitioners from Shanxi Province Respectfully Wish Master Li Hongzhi a Happy Mid-Autumn Festival (22 Greetings)

 Falun Dafa Practitioners from Shandong Province Respectfully Wish Master Li Hongzhi a Happy Mid-Autumn Festival (22 Greetings)

Falun Dafa Practitioners from Sichuan Province Respectfully Wish Master Li Hongzhi a Happy Mid-Autumn Festival (21 Greetings)

Falun Dafa Practitioners from Jilin Province Respectfully Wish Master Li Hongzhi a Happy Mid-Autumn Festival (19 Greetings)

Falun Dafa Practitioners from Changchun City Respectfully Wish Master Li Hongzhi a Happy Mid-Autumn Festival (25 Greetings)

Falun Dafa Practitioners from Jiamusi City Respectfully Wish Master Li Hongzhi a Happy Mid-Autumn Festival (25 Greetings)

Falun Dafa Practitioners from Changchun City Respectfully Wish Master Li Hongzhi a Happy Mid-Autumn Festival (23 Greetings)

Falun Dafa Practitioners from Shijiazhuang City Respectfully Wish Master Li Hongzhi a Happy Mid-Autumn Festival (26 Greetings)

Falun Dafa Practitioners from Tianjin Respectfully Wish Master Li Hongzhi a Happy Mid-Autumn Festival (22 Greetings)

Falun Dafa Practitioners from Daqing City Respectfully Wish Master Li Hongzhi a Happy Mid-Autumn Festival (22 Greetings)

Falun Dafa Practitioners from Harbin City Respectfully Wish Master Li Hongzhi a Happy Mid-Autumn Festival (21 Greetings)

Falun Dafa Practitioners from Beijing Respectfully Wish Master Li Hongzhi a Happy Mid-Autumn Festival (24 Greetings)

Falun Dafa Practitioners from Jiamusi City Respectfully Wish Master Li Hongzhi a Happy Mid-Autumn Festival (21 Greetings)

Falun Dafa Practitioners from Shanghai Respectfully Wish Master Li Hongzhi a Happy Mid-Autumn Festival (19 Greetings)

Falun Dafa Practitioners from China Respectfully Wish Master Li Hongzhi a Happy Mid-Autumn Festival (36 Greetings)

Falun Dafa Practitioners from China Respectfully Wish Master Li Hongzhi a Happy Mid-Autumn Festival (29 Greetings)

Falun Dafa Practitioners from China Respectfully Wish Master Li Hongzhi a Happy Mid-Autumn Festival (25 Greetings)

Falun Dafa Practitioners from China Respectfully Wish Master Li Hongzhi a Happy Mid-Autumn Festival (31 Greetings)

Falun Dafa Practitioners from China Respectfully Wish Master Li Hongzhi a Happy Mid-Autumn Festival (31 Greetings)

Falun Dafa Practitioners from China Respectfully Wish Master Li Hongzhi a Happy Mid-Autumn Festival (37 Greetings

Falun Dafa Practitioners from China Respectfully Wish Master Li Hongzhi a Happy Mid-Autumn Festival (37 Greetings)

Falun Dafa Practitioners from China Respectfully Wish Master Li Hongzhi a Happy Mid-Autumn Festival (30 Greetings)

Falun Dafa Practitioners from China Respectfully Wish Master Li Hongzhi a Happy Mid-Autumn Festival (28 Greetings)

Falun Dafa Practitioners from China Respectfully Wish Master Li Hongzhi a Happy Mid-Autumn Festival (26 Greetings)

Falun Dafa Practitioners from China Respectfully Wish Master Li Hongzhi a Happy Mid-Autumn Festival (33 Greetings)

Falun Dafa Practitioners from China Respectfully Wish Master Li Hongzhi a Happy Mid-Autumn Festival (30 Greetings)

Falun Dafa Practitioners from China Respectfully Wish Master Li Hongzhi a Happy Mid-Autumn Festival (30 Greetings)

Falun Dafa Practitioners from China Respectfully Wish Master Li Hongzhi a Happy Mid-Autumn Festival (35 Greetings)

Falun Dafa Practitioners from China Respectfully Wish Master Li Hongzhi a Happy Mid-Autumn Festival (28 Greetings)

Falun Dafa Practitioners from China Respectfully Wish Master Li Hongzhi a Happy Mid-Autumn Festival (32 Greetings)

Falun Dafa Practitioners from China Respectfully Wish Master Li Hongzhi a Happy Mid-Autumn Festival (32 Greetings)

Falun Dafa Practitioners from China Respectfully Wish Master Li Hongzhi a Happy Mid-Autumn Festival (35 Greetings)

Falun Dafa Practitioners from China Respectfully Wish Master Li Hongzhi a Happy Mid-Autumn Festival (39 Greetings)

Falun Dafa Practitioners from China Respectfully Wish Master Li Hongzhi a Happy Mid-Autumn Festival (37 Greetings)

Young Practitioners Respectfully Wish Master Li Hongzhi a Happy Mid-Autumn Festival (24 Greetings)

 Falun Dafa Practitioners throughout the U.S. Respectfully Wish Master Li Hongzhi a Happy Mid-Autumn Festival

Supporters of Falun Dafa Respectfully Wish Revered Master Li Hongzhi a Happy Mid-Autumn Festival (54 Greetings)

Falun Dafa Practitioners from China Respectfully Wish Master Li Hongzhi a Happy Mid-Autumn Festival (87 Greetings)

Falun Dafa Practitioners from the Chinese Military Respectfully Wish Revered Master a Happy Mid-Autumn Festival (22 Greetings)

Falun Dafa Practitioners in the Education System Respectfully Wish Master Li Hongzhi a Happy Mid-Autumn Festival (28 Greetings)

Falun Dafa Practitioners in the Education System Respectfully Wish Master Li Hongzhi a Happy Mid-Autumn Festival (22 Greetings)

Falun Dafa Practitioners from Various Professions in China Respectfully Wish Revered Master a Happy Mid-Autumn Festival (43 Greetings)

Falun Dafa Practitioners from Various Professions in China Respectfully Wish Revered Master a Happy Mid-Autumn Festival (39 Greetings)

Falun Dafa Practitioners from the Chinese Countryside Respectfully Wish Revered Master a Happy Mid-Autumn Festival (28 Greetings)

Falun Dafa Practitioners from the Chinese Countryside Respectfully Wish Revered Master a Happy Mid-Autumn Festival (24 Greetings)

Falun Dafa Practitioners from the Chinese Countryside Respectfully Wish Revered Master a Happy Mid-Autumn Festival (25 Greetings)

Falun Dafa Practitioners Illegally Detained in China Wish Revered Master a Happy Mid-Autumn Festival (24 Greetings)

Falun Dafa Practitioners from Outside of China Respectfully Wish Master Li Hongzhi a Happy Mid-Autumn Festival

Falun Dafa Practitioners from Canada Respectfully Wish Master Li Hongzhi a Happy Mid-Autumn Festival

Falun Dafa Practitioners from European Countries Respectfully Wish Master Li Hongzhi a Happy Mid-Autumn Festival

Falun Dafa Practitioners from the U.K., France, Germany and Italy Respectfully Wish Master Li Hongzhi a Happy Mid-Autumn Festival

Falun Dafa Practitioners from Australia and New Zealand Respectfully Wish Master Li Hongzhi a Happy Mid-Autumn Festival

Falun Dafa Practitioners from South Korea and North Korea Respectfully Wish Master Li Hongzhi a Happy Mid-Autumn Festival