(Minghui.org)

ב-18 באוגוסט 2015 התקיים יריד מחוזי בפו-שינג שבסצ'ואן, שם אני גרה. אחת המתרגלות הגיעה מוקדם בבוקר לשוחח עם אנשים על הפאלון גונג כפי שהוא באמת [בניגוד לתעמולה המסיבית של המפלגה הקומוניסטית הסינית להכפיש את הפאלון גונג]..

היא שוחחה עם אחד הכפריים ונתנה לו עלון מידע על הפאלון גונג הוא שם אותו בסלסלת האופניים, ואז הופיע לפתע בעל חנות הנעליים, חטף את העלון מהסלסילה וצעק: "הפאלון גונג שוב מחלקים עלונים". הוא מסר את העלון לאחד השוטרים שעמד סמוך למקום, ואמר לשוטר שמתרגלים מחלקים עלונים ביריד כל יום.

השוטר גיחך, הכניס את העלון לכיסו והלך.

מפקד משטרה טוב לב

ב-2011 נלקחתי ביחד עם עוד מתרגלת למרכז מעצרים. מפקד המרכז גילה אדיבות כלפינו. בכל פעם שהציג לסוהר חדש את המקום, הוא בדק מה קורה איתנו ושאל אם אנחנו בסדר. הסוהר הבין מכך שהמפקד לא יסבול רדיפה נגד מתרגל.

כמה שנים מאוחר יותר, נתקלתי במפקד הזה בשוק. בירכתי אותו לשלום, אבל נראה שלא הכיר אותי. הזכרתי לו שהייתי כלואה לפני כמה שנים והודיתי לו על אדיבותו. הוא נזכר בי.

עודדתי אותו לפרוש מהמפלגה הקומוניסטית הסינית כדי לא לתמוך במעשיה הרעים, והוא הסכים בשמחה.

המפקד היה אדיב למתרגלים והבין את הטוּב של הפאלון גונג. אני מאמינה שהוא יזכה לברכות.