(Minghui.org)

ב-10 באוגוסט 2015, אחרי 7 שנים בכלא שאן-דונג, חזר המתרגל ג'אנג הווי-רונג לביתו. שלושה ימים לפני ששוחרר הוציאו אותו מבית החולים של הכלא, לשם הובא כשהוא סובל מחבלות שנגרמו ממכות של אסירים. בכלא קשרו אותו לכיסא בידיו וברגליו, כדי שלא יוכל לזוז ממקומו (ראה הדגמה בציור), וכך השאירו אותו עד ללילה שלפני השחרור. הוא לא קיבל אוכל במשך יומיים.

המחשת עינויים באיור: הגבלת תנועות

מר ג'אנג, המתגורר בעיר פינג-דו בשאן-דונג, נעצר באוגוסט 2008 משום שתרגל פאלון גונג. אחרי 9 חודשי מעצר הוא נשלח במאי 1999 לכלא שאן-דונג.

מר ג'אנג נזכר ביומו הראשון בכלא: "קבוצה של 8 עד 9 אסירים הובילו אותי למשרד הכלא. הם דרשו ממני לכתוב הצהרה שאוותר על הפאלון גונג. כשסירבתי, הם דחפו אותי ארצה והחלו להכות בי". האסירים השתמשו בגליל עץ להכות ברגליו ובפס דיקט להכות באחוריו. בידית של מברשת שיניים הם שרטו את צלעותיו כשהם מותירים עליו סימנים מדממים בצורת פסים.

במהלך ההפסקות בין העינויים הם עצרו ודרשו ממנו לכתוב את ההצהרה. כל סירוב הפך לסבב נוסף של עינויים. כשבסופו של דבר נכנע להם, אי אפשר היה לזהות את פניו. רגליו היו נפוחות כל כך שלא יכול היה לנעול את נעליו. הוא שכב על הרצפה כואב מבלי יכולת לזוז.

רשויות הכלא משתמשות לעתים קרובות באסירים הפליליים כדי "לשנות" מתרגלי פאלון גונג, לכפות עליהם לוותר על מחשבתם ועל אמונתם. צוות כזה של אסירים נקרא "צוות פיקוח מגביל". האסירים בצוות מקבלים תמריצים כמו הפחתת עונש, נקודות גמול, תוספת מזון וצמצום שעות עבודה כגמול על ביצוע משימותיהם.

כשמר ג'אנג הודיע לסוהרים שלא יוותר על אמונתו, הוא נשלח לטיפול על ידי אחד הצוותים האלה. הוא סיפר: "הייתי נעול בחדר שכל החלונות והדלת היו מכוסים בקרשים. לאסירים הייתה יד חופשית לעשות ככל העולה על רוחם. הם המציאו כל מיני דרכים לענות אותי".

מר ג'אנג נזכר במתרגל אחר לו ג'נג, שמת בשעה שתלו אותו הפוך אחרי שעונה בידי אסירים. אדם נוסף בן 80 הוכה במוט עץ עד שהמוט נשבר לשניים.

המחשת עינוים באיור: תליית אדם הפוך

יום אחד ב-2015 כמה אסירים הכו את מר ג'אנג במשך 3 שעות. בגדיו נקרעו לגזרים. הוא היה מכוסה בחבלות ולא יכול היה לשבת. הוא הועבר עם פגיעה בגב לבית החולים של הכלא ונשאר שם כמה ימים עד לשחרורו.