(Minghui.org)

"הם חגיגיים, שקטים ורציונליים. אפשר לחוש מה הם מרגישים לפי הבעת הפנים שלהם. נוגע מאוד ללב", אמר שוטר שנכח במשמרת הנרות מול הקונסוליה הסינית בלוס אנג'לס ב-15 באוקטובר.

יותר מאלף מתרגלי פאלון גונג (פאלון דאפא) החזיקו נרות דולקים לזכר מתרגלים עמיתים בסין שעונו למוות על ידי המשטר הקומוניסטי בשל אמונתם. המתרגלים החזיקו כרזות: "פאלון דאפא הוא טוב"; "הפסיקו את קצירת האיברים ממתרגלי פאלון גונג חיים", וכן קריאה להביא לדין צדק את היו"ר הקודם של המפלגה הקומוניסטית הסינית (מק"ס) ג'יאנג זמין. ג'יאנג יזם והוביל את הדיכוי האכזרי של מתרגלי הפאלון גונג ב-1999. מאז, מספר לא ידוע עדיין של מתרגלים נעצרו על ידי המשטרה ונרצחו באופנים שונים רק בשל אמונתם.

מאז סוף מאי ועד היום יותר מ-190,000 מתרגלים ובני משפחותיהם הגישו תביעה פלילית נגד ג'יאנג זמין בבית המשפט העליון של סין.


מתרגלי פאלון גונג יושבים במשמרת נרות דולקים אל מול הקונסוליה הסינית בלוס אנג'לס כדי לזכור את עמיתיהם שעונו ונרצחו בדיכוי האכזרי בסין