(Minghui.org)

ב-4 בספטמבר 2015 זימן מנהל משרד מאו-מינג בפרובינציית גואנג-דונג ביחד עם כמה סוכני המשרד פגישה עם ועדת הכפר והזמין אליה 2 מתרגלי פאלון גונג. הוא איים שאם לא יגיעו לישיבה הוא יורה לערוך חיפוש בביתם. המתרגלים סירבו ודרשו שיספק להם פרטים בכתב על מה הפגישה ומי מארגני הפגישה.

המנהל פנה לאחד מחברי ועדת הכפר וביקש להזמין את המתרגלים לפגישה ולספק להם את המידע הדרוש. כמו כן ציין המנהל שלו ולסוכניו אין כל כוונות רעות. כך שהמתרגלים נפגשו עימם והבהירו להם את האמת לגבי הפאלון גונג.

הסוכנים שאלו את המתרגלים אם הם הגישו תביעות נגד ג'יאנג דזה-מין והמתרגלים ענו בחיוב. המנהל הגיב: "אל תגישו תביעה נגד ג'יאנג, מאחר שהוא המנהיג לשעבר של המשטר הקומוניסטי הסיני".

המתרגלים דיברו על פעולותיו הפליליות של ג'יאנג נגד הפאלון גונג ובסופו של דבר המנהל הודה שאין חוקים שמרשים לרדוף את הפאלון גונג.

המתרגלים חזרו לביתם אחרי 90 דקות של שיחה.

רקע

ב-1999 עקף ג'יאנג דזה-מין, לשעבר יו"ר המפלגה הקומוניסטית הסינית, את חברי הוועדה המתמדת של הפוליטביורו ופתח ברדיפה אלימה נגד הפאלון גונג הנמשכת עד היום. רבים מעונים בשל אמונתם ואף נרצחים בעבור איבריהם. ג'יאנג הוא האחראי הישיר לראשיתה והמשכה של הרדיפה האכזרית הזאת.

תחת הנחייתו האישית הישירה, הקימה המפלגה הקומוניסטית ב-10 ביוני 1999 גוף ביטחון הפועל מחוץ לסמכויות החוק בשם "משרד 610" (המכונה "הגסטאפו הסיני"). הארגון עקף את כוחות המשטרה והמערכת המשפטית כשהוא פועל ישירות תחת הוראותיו של ג'יאנג בנוגע לפאלון גונג: "להרוס את המוניטין שלהם, לנתק את מקורות ההכנסה הכספית שלהם ולהרוס אותם פיזית".

החוק הסיני מתיר לאזרחים להיות תובעים בתביעות פליליות, ומתרגלים מנצלים כיום את זכותם זאת להגיש תלונה פלילית נגד הדיקטטור לשעבר.