(Minghui.org)

זהו הדו"ח הראשון מתוך רבים בסדרה של סיכומי נתונים סטטיסטיים שהצטברו באתר מינג-הווי בתוך מצבור נרחב של עדויות מיד ראשונה על רדיפה נגד הפאלון גונג בסין.

הדו"ח מפנה לתיקים נגד מתרגלי פאלון גונג שהוגשו לבית המשפט, ודווחו באתר מינואר ועד יוני 2015.

הכריכה הקדמית של הדו"ח

פנים הדו"ח

כריכה אחורית של הדו"ח

הדו"ח בשלמותו בקישור: Download PDF of complete report

סקירת ממצאי הדו"ח

האנשים המתרגלים פאלון גונג בסין נרדפים משום שהם מסרבים לוותר על אמונתם ומשום שהם מעזים לדבר בגלוי בציבור נגד הדיכוי שהם סובלים. ממשלות, ארגוני זכויות אדם ואזרחים מודאגים ברחבי העולם מגנים את הרדיפה, אבל היא בכל זאת נמשכת יותר מ-16 שנים.

מינואר ועד יוני 2015 פרסם אתר מינג-הווי דוחות על 393 מתרגלי פאלון גונג "שהועמדו למשפט" בבתי דין סינים. הרוב הגדול של שימועי בתי הדין היו משפטי ראווה עם האשמות מפוברקות ופסקי דין "אשם" כמסקנה מתבקשת וצפויה.

המשטר הקומוניסטי הסיני שומר על חסימת אינטרנט חמורה המסננת בצורה אגרסיבית מידע הנוגע לפאלון גונג. לפיכך היקף הרדיפה האמיתי כנראה הרבה יותר גדול ממה שהראיות מעידות בדוחות באתר.

מתוך 393, נמסר ש-110 מתרגלים עונו במעצר. לפחות אצל 206 מתרגלים נערכו חיפושים וביזה בבית על ידי שוטרים או בכירים במפלגה. לפחות 98 סבלו מעבודת פרך בכפייה.

ב-383 מקרים מתוך ה-393 ניתנו עונשי מאסר. העונשים נעו מ-4 חודשים ועד 9 שנות מאסר. הממוצע הוא 4 שנים. על רובם גזרו עונש מאסר בכלא.

ב-94 אחוז של המקרים המדווחים צוין המגדר של הנרדפים, והרוב היה נשים. אחוז הגברים נע בין 28 עד 72 אחוז. גילאי המתרגלים שדווחו ב-193 מהמקרים (בערך כמחצית) נעו מ-30 עד 84, כשהממוצע הוא 56.