(Minghui.org)

סונג הונג גדל סמוך לעיר הבירה צ'אנג-אן, הממוקמת במה שכיום היא פרובינציית שאן-שי. הוא שימש כחבר הקבינט בתקופת תחילתה של שושלת האן המזרחית (220-25 לספירה). הוא היה ידוע ביושרו ובניהולו הישר, ובכך שדיבר גלויות.

הוא ביקר את קיסר האן, גואנג ווּ. מסך חדש שעליו מצוירות יפהפיות מקסימות הוצב זה עתה מאחורי כסאו של הקיסר. הקיסר גואנג ווּ סובב את ראשו מספר פעמים להביע הערכה כלפי היפהפיות שעל המסך.

"קשה למצוא מישהו שיימשך למעלות טובות באותה מידה שהוא נמשך ליופי הנשי", אמר סונג לקיסר.

הקיסר הורה מיד להסיר את המסך. הוא חייך אל סונג הונג, ביקש ממנו לנמק את הערתו, ואמר שאפשר לשכנעו על ידי כל הצעה הנובעת ממקום ישר ונכון.

"הוד מלכותו התקדם בנתיב הישר והמוסרי, וכמי שכפוף לך, זה משמח אותי יותר מכל". השיב סונג.

באותה תקופה, אחותו הגדולה של הקיסר גואנג ווּ, הנסיכה הוּ יאנג, התאלמנה זה לא מכבר. הקיסר ביקש ממנה לשתף איך התרשמה מכל אחד מפקידי הקיסרות רמי הדרג.

"אדוני, מראהו הנאה ביותר של סונג הונג תואם את כישרונו המוסרי, הרבה מעבר לאחרים", השיבה הנסיכה.

הקיסר קרא לסונג להיכנס, כשהנסיכה מתחבאת מאחורי מחיצה.

"כמו שאומר הפתגם: 'אדם מחליף את חבריו כשהוא מתקדם חברתית, ואת אשתו כשהוא הופך לעשיר' – כזה הוא הטבע האנושי, לא?" הוא שאל את סונג.

"כמי שכפוף להוד מלכותך, מה שאני שמעתי הוא שאדם לעולם לא שוכח את החברוּת מימיו העניים והצנועים, ואינו יכול להחליף את אשתו ולהתגרש ממנה אחרי שחייתה איתו בטוב וברע". הוא ענה.

הקיסר שינה את גישתו ואמר לנסיכה שסונג לעולם לא יעזוב את אשתו.

מתוך "הביוגרפיה של סונג הונג", מהספר "Book of the Later Han".