(Minghui.org)

על מתרגלת הפאלון גונג הו מינג-שיה בת ה-52, לשעבר עובדת בוועדת הפיתוח והרפורמה במחוז שיו-וון, נגזרו באופן לא חוקי 6 שנות מאסר בכלא בשל תרגול פאלון גונג. זכויות הביקור של המשפחה נשללו ממנה.

ב-23 באפריל 2014 נעצרה גב' הו במשרדה על ידי סוכנים חשאיים. שוטרים ערכו חיפוש וביזה בביתה פעם ראשונה באותו יום ופעם נוספת ב-27 באפריל. הם החרימו מחשב, מדפסת, חומר מודפס וספרי פאלון דאפא (פאלון גונג) שמאוחר יותר הוצגו כראיות נגדה.

ניסיונות האם להציל את בתה לא צלחו

בניסיון להציל את בתה, אמה הקשישה של גב' הו הלכה לסוכנויות רבות של הרשות: כולל מרכז המעצרים, מחלקת המשטרה משרד התביעה, הוועדה הפוליטית משפטית, "משרד 610", קונגרס המחוז ורשות המחוז. כשלא הצליחה לשחרר את בתה שכרה 2 עורכי דין לזכויות אדם לייצג את בתה.

ב-15 ביולי 2014 הגישה התביעה במחוז כתב אישום נגד גב' הו. בית הדין מינה 3 שופטים לשבת במשפט. בשימוע הראשון דחה בית הדין את התיק בטענה של חוסר ראיות. אחרי שנה, ב-3 ביוני 2015 כינס בית הדין משפט נוסף.

משפט מדומה והטרדות המשפחה

עורכי דינה של גב' הו כפרו באשמתה. במהלך המשפט, קטע השופט הראשי את דבריהם שוב ושוב בדרישה לסיים את המשפט לפני ארוחת הצהריים. לדרישתם התקיפה של עורכי הדין הסכים השופט לחדש את השימוע אחרי הצהריים.

חרף ההגנה המשכנעת של עורכי הדין, גזר בית הדין על גב' הו 6 שנות מאסר. בכל מהלך המשפט שללו ממנה את זכות הדיבור.

גב' הו ערערה ב-15 ביוני על גזר הדין בבית דין הביניים בגווי-יאנג. ב-27 ביולי, ללא כל משפט נוסף, אושר גזר הדין המקורי.

ב-18 באוגוסט 2015 הועברה גב' הו לכלא יאן-גאי בפרובינציית גווי-ג'ואו. כדי לבקר אותה בכלא נדרשו בני משפחתה להשיג מסמך בו מוכחת קרבתם המשפחתית, חתום רשמית על ידי תחנת המשטרה המקומית, מחלקת משטרת העיר, הוועדה הפוליטית-משפטית ו"משרד 610" (המכונה: "הגסטאפו הסיני"). את המסמך דרשו מהם בכל ביקור.

אולם אף אחת מהסוכנויות לעיל לא הייתה מוכנה לספק מסמך כזה, והמשפחה נותרה מתוסכלת וחסרת אונים.