(Minghui.org)

הייתי רוצה לשתף משהו שהבנתי במהלך טיול להונג קונג.

באתר הבהרת אמת של פאלון גונג, בסמוך למסוף האוטובוס לטונג צ'ונג, היו תלויים שני שלטים. השלטים היו בולטים מאוד ועוצמתיים, במיוחד עבור אנשים הבאים מסין עצמה.

שמחנו לראות את האתר וקינאנו במתרגלי הונג קונג שיכולים להקדיש זמן רב להציל ישויות חיות במקום הזה. היות שבפעם הראשונה שעברנו שם לא היה לנו זמן לעצור ולהגיד שלום, חזרנו בסביבות הצהריים ושלחנו מחשבות נכונות בסביבה כדי לתמוך במתרגלים האלה.

ביקורת למרות ההערצה

כעיר מודרנית, הונג קונג מלאה באנשים המתלבשים על פי האופנה או בסגנון "cool", ונראים בטוחים בעצמם ונינוחים. בהשוואה לעוברים ושבים, המתרגלים העמיתים נראו מרושלים ולא אכפתיים לגבי המראה שלהם והאופן שבו הם לבושים. הבחנתי גם שאחד משלושת המתרגלים באתר היה עם כפפות שחורות אף על-פי שהיה זה יום חם.

מצד אחד הוקרתי את המתרגלים האלה שהיו מסוגלים לבצע את המשימה הזאת של הצלת ישויות חיות חרף התנאים הקשים ביום חם כזה. אבל מצד שני, דאגתי איך הציבור עלול לראות את המתרגלים האלה.

זכרתי התנסות שלי בהבהרת אמת לגבי פאלון גונג לבן משפחה קרוב. הוא העיר שמתרגלים המבהירים אמת מול שגרירות סין בארץ אחרת, נראים כמו קבוצה של קבצנים. זה לא היה הוגן מצידו לומר זאת, משום שמתרגלים עבדו קשה כדי להציל אנשים, ומפני שלא ידע באמת דבר על תנאי החיים שלהם.

אולם אנשים שאינם מבינים את המשמעות העמוקה מאחורי פעולותיהם של מתרגלים, עלולים לחשוב שמתרגלים שאינם מתלבשים על פי נורמות חברתיות הם קצת מוזרים. איכשהו הם לא מתאימים לסביבה החברתית. לכן הם אולי יימנעו מיצירת קשר כלשהו עם מתרגלים.

מתרגלים באתרי הבהרת אמת עושים כל כך הרבה כשזה נוגע להצלת אנשים. אז למה לא להשקיע קצת יותר תשומת לב במראה שלהם ואיך הם מתלבשים?

עלינו לפנות אל אנשים ולאפשר להם קודם כל לקבל אותנו לפני שהם יוכלו לקבל מאיתנו מידע.

ייתכן שמתרגלים שהולכים באופן קבוע לאתרי הבהרת אמת, צריכים לשקול להשיג מעילי רוח חסינים למים, או מעילים של דאפא. שניהם פרקטיים וייצוגיים למאמץ הזה. בגדים אלגנטיים או רשמיים גם הם בסדר. אחרי הכול, עלינו להיות ייצוגיים כשאנו עושים את המשימה המכובדת והרצינית הזאת של הצלת אנשים.