(Minghui.org)

ב-12 באוקטובר 2015 נעצרו שלושה מתרגלי פאלון גונג בפרובינציית הה-נאן, אחרי שהגישו תביעות פליליות נגד ג'יאנג דזה-מין, המנהיג לשעבר של המשטר הקומוניסטי הסיני.

התביעות שהוגשו באמצע חודש יולי, דרשו שג'יאנג יועמד לדין צדק, על שפתח ברדיפה נגד הפאלון גונג. עד כה כ-200,000 קורבנות של הרדיפה בסין הגישו תביעות כאלה.

בזמן שרוב התביעות התקבלו בצורה ראויה על ידי הרשויות, יש מקומות שבהם מתרגלים עומדים בפני רדיפה נוספת משום שהגישו תביעה נגד ג'יאנג. מכאן אנו למדים שנותרו עדיין שאריות של בעלי כוח פוליטי שנותרו מתקופתו של ג'יאנג, והם מפעילים דיכוי של אותם קורבנות המחפשים דין צדק.

נעצרו עובדים בשדה הנפט בג'ונג-יואן

בין המתרגלים העצורים היו מר ליו יו-באו בן 61, גב' וו ג'יאנג-לינג בת 51 וגב' ג'אנג צ'י-רונג בת 64, כולם עובדי שדה הנפט ג'ונג-יואן בעיר קאי-פנג בהה-נאן.

שוטרי ביטחון הפנים ממחוז לאן-קאו ערכו חיפוש בביתו של מר ליו והחרימו מדפסת, מחשב, צורב DVD-ROM וחומרי מידע על הפאלון גונג.

השוטרים אמרו לשלושת המתרגלים שהם נעצרו משום שהגישו תביעות נגד ג'יאנג, ושהם ישוחררו בתנאי שיחתמו על הצהרות לבטל את התביעות.

מר ליו הוחזק במעצר פלילי במרכז המעצרים במחוז. המתרגלות וו וג'אנג הוחזקו 15 יום תחת מעצר מנהלי.

נידוי המשפחה כאמצעי לחץ להפסיק לתרגל פאלון גונג

מר ליו יו-האו ואשתו וו החלו לתרגל פאלון גונג בפברואר 1998. מר ליו החלים ממחלות שהטרידו אותו שנים רבות.

בספטמבר 2004 הלשינו עליו למשטרה כשחילק חומרי מידע על הרדיפה נגד הפאלון גונג, והוא נעצר ביחד עם אשתו. הם הועברן למרכז המעצרים של מחוז לאן-קאו למשך 38 יום.

לאחר מכן הם הועברו למחנות עבודה בכפייה בג'ונג-יואן ובקאי-פנג. המחנות סירבו לקבל אותם עקב מצבם הבריאותי והם שוחררו לאחר שסחטו מהם 10,000 יואן.

ב-2005 לקח "משרד 610" המקומי את אשתו, גב' וו למרכז לשטיפת מוח בבית ספר של המפלגה השייך לשדה הנפט ג'ונג-יואן.

בכירים בוועדת השכונה הפעילו לחץ על בנם, כדי ללחוץ עליהם לוותר על אמונתם בפאלון גונג.

השכנים נידו את המשפחה, והם סבלו אפליה וחרם עקב המעקב הצמוד שהפעילו עליהם בכירים מקומיים.

גב' וו נאלצה לפרוש מעבודתה ב-2001 בשל סירובה לוותר על אמונתה. בספטמבר 2004 נעצרה על ששוחחה עם אנשים על הרדיפה נגד הפאלון גונג.

רקע לתביעות נגד ג'יאנג זמין

ב-1999 עקף ג'יאנג דזה-מין, לשעבר יו"ר המפלגה הקומוניסטית הסינית, את חברי הוועדה המתמדת של הפוליטביורו ופתח ברדיפה אלימה נגד הפאלון גונג הנמשכת עד היום. רבים מעונים בשל אמונתם ואף נרצחים בעבור איבריהם. ג'יאנג הוא האחראי הישיר לראשיתה והמשכה של הרדיפה האכזרית הזאת.

תחת הנחייתו האישית הישירה, הקימה המפלגה הקומוניסטית ב-10 ביוני 1999 גוף ביטחון הפועל מחוץ לסמכויות החוק בשם "משרד 610" (המכונה "הגסטאפו הסיני"). הארגון עקף את כוחות המשטרה והמערכת המשפטית כשהוא פועל ישירות תחת הוראותיו של ג'יאנג בנוגע לפאלון גונג: "להרוס את המוניטין שלהם, לנתק את מקורות ההכנסה הכספית שלהם ולהרוס אותם פיזית".

החוק הסיני מתיר לאזרחים להיות תובעים בתביעות פליליות, ומתרגלים מנצלים כיום את זכותם זאת להגיש תלונה פלילית נגד הדיקטטור לשעבר.